Vil du være med på å påvirke Bokslukerprisen 2020-2021?