Kart deltakere Bokslukerprisen 2022

Visste du at du er med i en nasjonal leselystaksjon sammen med over 125 000 mellomtrinnselever? Det er du! Her finner du en oversikt over hvilke skoler som er med i årets Bokslukerpris. Klikk og let etter din skole!