Kart deltakere Bokslukerprisen 2022

Visste du at du er med i en nasjonal leselystaksjon sammen med over 128 000 mellomtrinnselever? Det er du!

Her finner du en oversikt over hvilke skoler som er med i årets Bokslukerpris. Klikk og let etter din skole!