6.trinn på Kjølberg Skole

Koseles-dag på Kjølberg skole, april 2022. Foto: Merethe Hansen

Vi er trinn 6 på Kjølberg skole i Fredrikstad. Det er 40 elever på trinnet, fordelt i to eller tre grupper/klasserom. Klassen har elever med bakgrunn fra mange forskjellige kulturer, og over halvparten av hjemmene har andre språklige bakgrunner enn norsk.

Det er viktig at elevene får mange gode leseopplevelser i skolen. Erfaring tilsier at tospråklige/flerspråklige barn har ekstra stor nytte av høytlesning, fordi da kan vi stoppe opp og snakke om litteraturopplevelsene underveis. Dette ser vi at er ekstra viktig når bøkene er skrevet på nynorsk.

Vi vil benytte superfinalistene i arbeidet med å nå ulike mål i LK20, og vil da variere fra bok til bok. Det vi har sett at bøkene setter i gang ulike diskusjoner i klassen.

Noen av historiene har blitt personlige for elevene i klassen, da det utfordrer «sannheter» i kultur og religion. Det resulterer i gode diskusjoner i klassen da det skaper et engasjement som angår dem. Elevene vil ofte lese om igjen de bøkene vi har lest høyt.

Skolen har lesing i alle fag som satsningsområdet, og det å være juryklasse gjør leseåret på trinn 6 komplett. Alle de ti bøkene vi har vurdert til nå er i omløp i klassen, da vi har fått låne dem på Østsiden bibliotek (Årets bibliotek 2021).