Jury

Bokslukerprisen 2023: Vinner Julia Kahrs, med “Familien Brattbakk”. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Din klasse kan få et ærefullt oppdrag:
Å være en av ni utvalgte juryklasser fra hele landet som kårer vinneren av Bokslukerprisen 2023/24. 

Fra desember 2023 til april 2024 skal ni juryklasser på 5., 6. og 7. trinn lese de fem bøkene som er stemt frem i løpet av høsten.  

Juryklassene skal kåre vinnerboka og dele ut prisen på et arrangement i forbindelse med Verdens bokdag.  

Kåringen vil finne sted i Marmorsalen på Sentralen i Oslo tirsdag 23. april 2024.  

DIN KLASSE HAR MULIGHET TIL Å BLI JURYKLASSE! 

Vi søker engasjerte og motiverte lærere og elever som  

– har veldig lyst til å lese de fem superfinalistene.  

- er villige til å sette av mye tid til lesing fra desember 2023 til april 2024.  

– vil si sin mening om bøkene og kåre årets beste bok for aldersgruppen.  

Vi tilbyr:  

– et spennende og intensivt møte med norsk barnelitteratur.

– leseeksemplar av de fem superfinalistene i Bokslukerprisen.  

– et opplegg som gir oppmerksomhet rundt juryklassen og skolen.  

– tett oppfølging fra Foreningen !les.  

– seminar for lærere og skolebibliotekarer på Sentralen i Oslo.  

– en høytidelig prisutdeling i Oslo.  

Hva kreves?  

– Klassen må prioritere å lese de fem bøkene fra perm til perm i perioden midt desember 2023 til tidlig i april 2024.  

– Lærer og skolebibliotekar må delta på seminar torsdag 23.11.2023.

Fra fjorårets lærerseminar i Bankboksen på Sentralen i Oslo. Foto: Vibeke Røgler

– Klassen oppfordres til å dra på utdelingen av Bokslukerprisen i Oslo tirsdag 23. april 2024.  

– Klassen forplikter seg til å forsøke å få til et samarbeid med det lokale biblioteket og til å skape blest om oppdraget sitt, for eksempel i lokalavisen. 

– Klassen får tilsendt leseeksemplarer av de fem bøkene gratis og tips til gjennomføring.

Reiseutgifter til seminar for lærer og skolebibliotekar betales av Foreningen !les.
Under utdelingen vil juryklassene få sjansen til å møte nominerte forfattere og være med på å dele ut Bokslukerprisen.  

Søknaden må inneholde:  

– info om: Antall elever i klassen, hvilken skole dere er fra og hvilket klassetrinn.  

– navn og kontaktinfo til lærer (e-post og telefon).   

– en kortfattet begrunnelse for hvorfor dere ønsker å delta som juryklasse. Hvordan skal dere disponere tiden? Hvordan skal dere lese dere igjennom alle fem bøkene? Hvordan skal dere jobbe med bøkene før og etter lesing? Fortell!   

– og gjerne elevbidrag med en kort tekst der de selv forteller at de ønsker oppdraget som juryklasse.  

Søknadsfrist 29. september 2023.  

Send søknaden til: 

christian@foreningenles.no 

Merk emnefeltet med: “Jurysøknad 2023”