Aktivitet, Maretorn

1.

Skriv videre på utdraget.

2.

Sjangeren er fantasy. Hva betyr det? Hvilke andre fantasybøker eller filmer kommer dere på? Lag en liste.