Aktivitet, Svikta

1.

Finn på ei forteljing kor du blander løgn og sanning. Når du er ferdig, kan du framføre teksten munnleg for andre elevar i klassa. Klarer dei å gjette kva som er sant og kva som er påfunn i historia?

2.

To og to i grupper. Begge skriv ned fire påstandar om seg sjølv. To er sanne, to er usanne. Prøv å finne ut kva slags påstandar som er sanne og usanne.

3.

Har du sjølv følt deg svikta nokon gong eller svikta nokon du kjenner? Skriv ei side om kva som skjedde.