Aktivitetar, Apetryne

1.

Anna er på sommarferie. Skriv ei historie om Anna. Kor kjem ho ifrå? Kva slags skule går ho på? Kva likar ho å gjere på fritida? Kvifor er ho her på sommarferie?

2.

Kva veit de om mobbing? Korleis kan ein stoppe det? Gå saman i grupper og lag eit foredrag/rollespel. Framfør for klassa.

3.

Kva trur du skjer vidare i boka? Skriv minst ei side om kva du trur. Les boka etterpå og sjå om det stemmer eller ikkje.