Aktivitetar, Spådama i 7B

 

 

 

 

1.
Nina lyg for å passe inn.
Diskuter i grupper:
Er det alltid gale å ljuge eller finst det situasjonar der det kan vere greitt?

2.
Ei spåkone
Korleis ser ei spåkone ut?
Lag ei teikning.

3.
Skriv vidare
Korleis reagerar dei andre elevane når Nina sin spådom om basket går i oppfylling?
Skriv ei side om kva du trur skjer vidare i forteljinga.

4.
Lag ein spåkopp
Lag ein spåkopp med tema frå skulen du går på.
Kan nokon i klassa allereie lage spåkopp? Viss ikkje, kan du sjå ein video her: