Aktivitetar, Vulkanen Vaknar – Overleve 1

1

Teikn di eiga dystopiske teikning av heimplassen din.

2

Kva trur du vil hende om all polisen smeltar? Søk etter fakta på nettet og skriv ein faktatekst om konsekvensane. Kjeldetips: https://www.wwf.no/klima-og-energi/arktis   

3

Stormar, orkanar, tyfonar og anna uver kan skape store øydeleggingar i verda. Finn nokre eksemplar på desse i nyare tid og lag ei presentasjon for klassen.  

4

Å vere bærekraftig kan bety mange ting. Kva betyr det for deg? Kva har menneska i fortida til verda i Vulkanen Vaknar gjort som ikkje er bærekraftig, slik at verda har blitt som ho har blitt?

5

I boka har heile det amerikanske kontinentet, bortsett frå Canada, slått seg saman til ein stat: Americas, med hovudstad i Mexico City. Om Europa skulle har gjort det same, kva trur du det hadde vert kalla, og kva trur du hovudstaden hadde blitt? Lag ei gruppepresentasjon med veggavis eller med digitale hjelpemidler.  

6

Dei siste setningane i utdraget er: «Eg føler på meg at vi blir jakta på. At nokon er der rett bak horisonten og følger med på oss.»  

Skrivekonkurranse: Skriv vidare på "Overleve - Vulkanen Vaknar"

Les utdraget frå "Vulkanen Vaknar". Vær ein forfattar og skriv vidare på teksten. Kva trur du vil skje vidare i historia? Du vel sjølv om du vil skrive neste kapittel eller resten av historia, men det er herleg om du får til ei god og spennande avslutning. Send inn forteljinga di og delta i konkurransen. Dei fire beste tekstene vert premiert med bokpakkar. Husk å skrive namnet ditt og kva for ein skole du går på, slik at vi kan kontakte deg om du vinner. Fristen for å sende inn er 18. november.