Aktiviteter, En himmel full av skyer

1.

Skrivekonkurranse:
Velg mellom A og B

A. Skriv videre på En himmel full av skyer

Les utdraget fra En himmel full av skyer. Vær en forfatter og skriv videre på teksten. Fortell hva du tror vil skje. Du velger selv om du vil skrive neste kapittel eller resten av historien. 

B. Skriv en tale til den norske statsministeren.

Hva ville du sagt til statsministeren i Norge hvis du hadde fått muligheten?
Skriv en kort tale på en halv side.

 

Send inn teksten du har skrevet og delta i konkurransen. De fem beste tekstene blir premiert med bokpakker. Husk å skrive navnet ditt og hvilken skole du går på, slik at vi kan kontakte deg hvis du vinner. Alle som vinner vil også bli publisert på hjemmesidene. Fristen for å sende inn er 11. november.

2.

Hvem sin autograf ville du helst hatt? Hvorfor akkurat denne personen? Og hva ville du gjort for å få tak i autografen?
Snakk sammen i små grupper