Aktiviteter, Familien Brattbakk

1

Familien flytter til et nytt sted. Har du erfaring med å være ny på et sted? Kanskje du vil fortelle litt om det? Og, om du ikke har det, hvordan tror du det er? Snakk sammen i små grupper eller skriv en tekst.  

2

Sam og familien hennes er annerledes. De føler et utenforskap. Hvordan kan det være å føle seg utenfor og ikke «passe inn»? Snakk sammen i små grupper eller skriv en tekst.    

3

Se for deg at du skal intervjue Sam. Skriv ned noen spørsmål til henne. La gjerne en annen i klassen svare på dem. Dere kan også gjennomføre «intervjuet» som et rollespill i klassen.  

4

Tegn verdensrommet slik du ser det, med planeter, sorte hull, soler og kometer.  

5

Finnes det intelligent liv på andre planeter? Hva tenker du om det? Hold en presentasjon for klassen. 

6

«Gørja» er kanskje et litt uvanlig stedsnavn, med mye egenart. Det finnes mange sånne stedsnavn rundt om i Norge. Søk etter særegne stedsnavn, finn ut hvor stedene ligger og lag en felles liste med klassen. Kanskje det har skjedd noe oppsiktsvekkende, spesielt eller morsomt på noen av disse stedene? Er det en spesiell historie om hvordan stedet fikk navnet sitt også? Lag presentasjoner eller fortell muntlig for klassen. Eventuelt så kan læreren lage en faktatekstoppgave om dette!