Aktiviteter, Kalde føtter, varme hjerter


1. «en tankekraft så sterk…»

Magnus ønsker seg en tankekraft så sterk at ingen kan stå imot.
Hva ville du gjort, hvis du hadde hatt en slik tankekraft?
Ville du f.eks. overtalt en voksen til å gi deg godteri hver dag, eller sørget for at du ble den mest populære på skolen?
Skriv ned tre ting og send inn forslagene dine i skjemaet under. Del også forslagene dine med læringspartneren din eller i en liten gruppe.

 


2. I all hemmelighet

Hva er dine beste triks for å gjøre noe uten at andre legger merke til det?
Skriv ned tre ting og del med læringspartneren din eller i en liten gruppe.


3. Fra en annen synsvinkel

Forestill deg at du er Thea eller Leo og skriv scenen som er beskrevet i utdraget fra synsvinkelen til en av dem.

a. Thea
Hvordan tror du hun opplever situasjonen der jentene ankommer og barna skal finne sitteplasser i bussen? Er hun opptatt av Magnus, hva de andre i klassen tenker eller tenker hun mest på om de skal spille håndball på leirskolen?

b. Leo
Hva tror du Leo tenker om et som skjer? Tror du Leo er interessert i Thea eller tror du han lurer på hva som skjer med bestevennen, Magnus? Er han sjalu eller tenker han mest på at de skal stå på ski?

Skriv ca. en side og les den høyt i en gruppe.