Aktiviteter til I natt er vi usynlige

Jack, Bishan og Anker bor alle i litt ustabile hjem, på ulike måter. Hva tenker dere er viktig for at man skal ha det trygt og godt hjemme? Diskuter med læringspartner før dere tar det opp i plenum. Kanskje dere kan lage en plakat i klasserommet? For eksempel: «Alle barn har rett til et trygt hjem. Dette er det vi mener er et trygt hjem:» Dette kan for eksempel inngå i et større prosjekt, enten tverr, eller flerfaglig, om menneskerettingheter, FNs barnekonvensjon, oppvekstmiljø ulike steder, eller et tema om barndom, ungdom og oppvekst, for eksempel. 

De tre guttene er på mange måter spioner. Hva slags utstyr hadde du villet hatt om du skulle vært spion? Lag en liste, med forklaring på hvorfor du trenger nettopp det?  

Blackout poetry: Velg en side fra utdraget. Strek ut ord og setninger på siden til du sitter igjen med et dikt. Det behøver ikke ha noe med teksten å gjøre. Du velger helt selv hvilke ord som skal stå igjen. Det er ditt dikt. Om du ikke vil klusse i selve boka kan du be læreren din ta en kopi av siden. Les mer om «blackout poetry» HER.

Hva skjer etter at utdraget er slutt? Skriv videre på historien slik du tenker den er.  

Hva slags musikk passer til stemningen i utdraget? Lag en felles spilleliste dere kan høre på når dere rydder i klasserommet, for eksempel!

– 

Del dere inn i grupper på tre og dramatiser utdraget. Dere kan skrive det om slik at det passer til et skuespill, finne/lage kostymer, og kanskje lage film? 

Tegn en silhuett av deg og vennene dine. Eller kanskje av noen skumle skapninger?

Likte du denne boka? Prøv disse:

Stockholm 3: Dødsengelen av Johan Rundberg. Oversatt av Kjersti Velsand

Blålys 7: Gjengmysteriet av Hanne Kristin Rohde

Clue 13: Smuglerhuset av Jørn Lier Horst