Aktiviteter til La skogen leve!

 

Lag deres egne tegneserier, med valgfrie temaer, karakterer, steder og farger 

Utdraget, og boken generelt, passer godt til en mer omfattende temaperiode om miljø, klima, aktivisme og menneskelige inngrep i naturen. La «La skogen leve!» være utgangspunktet for et slikt opplegg. På  https://www.klimaskolen.no/ finner dere mer inspirasjon til et slikt tverrfaglig/flerfaglig arbeid. Opplegget er tilpasset mellomtrinnet 

Debatt: Bao og jentene chatter på læringsbrettene i mattetimen, noe de ikke får lov til. Diskuter fordeler og ulemper med å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Del klassen inn i to store grupper. Den ene gruppa skal være for læringsbrett/skjerm i timene, den andre gruppa skal være mot. Skriv ned argumenter i gruppa og kjør debatt. Læreren er debattleder. Pass på å få argumentene godkjent før dere begynner, vær saklig og hold dere til tema underveis. Det er opp til lærer om en vinner skal kåres eller ikke.  

Lag din drømmeskog. Enten kan dere tegne, eller så kan den lages i papp og papir, i samarbeid med K&H-læreren på skolen. Ekstra: Lag en fullstendig, skriftlig beskrivelse av hva skogen inneholder, skriv den ut, laminer den og feste den til skogen. Da kan dere ha kunstutstilling på skolen!  

Nora Dåsnes skrev boken «Ti kniver i hjertet» for noen år siden. Den har med mange av de samme karakterene som i «La skogen leve!».  Les begge bøkene og sammenligne dem. Hva er likt, hva er ulikt. Hva får vi vite om karakterene i «La skogen leve!» som vi ikke får vite i «Ti kniver i hjertet»?  

Moren til Bao er advokat. Hvordan kan hun egentlig hjelpe til med Baos rapport? Bruk ulike kilder og finn ut hva slags ulike oppgaver advokater har, eller kan gjøre.

Likte du denne boka? Prøv disse:

Barnas valg – din stemme teller! av Stian Barsnes Simonsen. Illustrert av Linn Isabel Eielsen

Fox & Fjell 1: Det brenner! av Sunniva Vagstad & Dominic Munton

Hva er greia med klima? av Ole Mathismoen & Jenny Jordahl