Aktiviteter, Vi skulle vært løver

1. Tegn en løve
Snakk først om hvilke egenskaper dere forbinder med løver.
Lag deretter en tegning der disse egenskapene kommer tydelig frem.
Dere kan velge å tegne en løve eller å tegne en person med løvens egenskaper.

2. Hva hjelper mot nervøsitet ved fremføring?
Sitt i grupper på 3-4 og lag en liste.
Del deretter lista med klassen.