Arne Svingen: Et hundeliv

FØR:
Klassesamtale.

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.
Se på bokomslag, tittel, bokslukerfigur og les ingressen. Snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan ev. konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Kjenner dere Arne Svingen?
– Er det noen som har lest andre bøker som han har skrevet?
– Hva slags bøker har det vært, hva har det handlet om?

– Hvordan forstår dere tittelen, Et hundeliv?
– Hva legger dere merke til når dere ser forsiden?
– Hva tenker dere om fargebruken?

– Hvilken stemning tror dere vil være mest tydelig i utdraget – romantisk, spennende, skummel, ekkel, morsom?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hunden Basse, som er jeg-fortelleren i Et hundeliv, bruker en del indirekte formuleringer som noen vil synes er artige og gir et godt inntrykk av hans måte å oppfatte verden på, mens andre kanskje vil ha nytte av litt hjelp med å komme inn i denne måten å fortelle på. Det brukes også en del kraftige uttrykk i utdraget som det kan være aktuelt å snakke om. Hva er passende språkbruk i en bok for barn på 10-12 år? Hva kan være grunnen til at forfattere velger å bruke sterke uttrykk som del av beskrivelsen av et miljø, i personskildring osv.?
Hvis klassen leser eller lytter til utdraget i felleskap (i form av høytlesing eller lydfil) kan det være et alternativ å stoppe opp etter 1-2 sider for å spørre elevene hvordan de forstår Basse og hva som skjer.

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese ingressen med elevene. Det går også an å dramatisere deler av teksten for elevene. Lesingen kan dessuten forberedes ved å snakke om følgende ord: intens, spakt, amputere, glefser, hengevom, underverker, bolere.

 

UNDERVEIS:

Sitatlogg

Be elevene velge en eller flere sammenhengende setninger som gjør inntrykk på dem. Det kan for eksempel være fordi setningene:

– er vanskelige å forstå
– er godt skrevet
– beskriver noe ekkelt
– gir et inntrykk av Basse eller eieren hans, Narko-Kjell

 

ETTER:

1. Samtale om språk og innhold
Klassesamtale.

Snakk om de sitatene som elevene har plukket ut. Be dem gjerne om å lese høyt ett eller flere av sitatene i par og/eller i klassen. Hjelp dem også med å komme frem til betydningen av de sitatene som de syntes var vanskelige å forstå.

Trekk eventuelt frem noen eksempler på indirekte formuleringer og spør elevene hvordan de forstår dem. Her er et par eksempler:

– «han er tom for krutt.» (s.48)
– «beina hans har vært to trestokker i lang tid nå.» (s.49)
– «Noen ganger har man spenn, andre ganger er lomma full av regn.»

2. «Stille lesesirkel»
Gruppearbeid.

Elevene deles inn i grupper på 3-4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille lesesirkel», dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke – bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på siden, ev. etterfulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke at det er tale om en henvendelse og en reel utveksling av tanker og meninger mellom elevene i gruppen.

Elevene får nå 1-2 minutter til å skrive om leseopplevelsen deres. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på utdraget de har lest – helt uten å snakke. De bør få beskjed om å skrive med leselig skrift og bruke så mye av den tilmålte tiden som mulig til å skrive.

Når tiden er ute, skriver elevene ferdig den setningen de holder på med og sender deretter teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene leser det nye arket de har fått, skriver navnet sitt i venstre marg og får deretter 1-2 minutter til å reagere på naboens tekst: De kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tanke-rekke.

Etter tre gjennomføringer returneres arket til den som begynte med å skrive på det. Vedkommende leser tekstene og setter strek under en setning på arket – den som eleven synes er mest interessant og som han/hun har mest lyst til å diskutere videre i gruppen.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers snakke fritt om utdraget i noen minutter.

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen.
Sørg gjerne for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.
Følg opp samtalepunktene som nevnes ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvordan reagerer dere på utdraget? Gjør det inntrykk på dere?
– Blir dere for eksempel provosert, synes det er trist, ubehagelig eller morsomt?
– Var det noe som overrasket dere?
– Synes dere at det passer med sjangerbetegnelsen spenning, eller ville dere valgt en annen betegnelse for utdraget?

– Hvorfor tror dere at Arne Svingen har valgt å fortelle historien fra Basses synsvinkel?
– Kjenner dere til andre liknende tekster?
– Hva synes dere om Basse?
– Hvilke likhetspunkter har han med hunder dere kjenner?
– Hvordan er han annerledes?
– Hvorfor tror dere han biter Willy?
– Hva synes dere om Narko-Kjell?
– Hvorfor tror dere han har havnet i den situasjonen han har havnet i?
– Hva synes dere om måten han snakker på?
– Hvorfor tror at forfatteren har valgt å la ham bruke slike ord?

På bokslukerprisen.no har «Mathilde» fra Utsira skole lagt ut en kommentar der hun skriver at hun ikke vil anbefale Et hundeliv til småbarn pga. banningen. I tillegg skriver hun at:
«Jeg likte alt uten om banningen og ordet narko, men kanskje forfatteren har brukt dette for å vise at Narko-Kjell har vokst opp i et tøft miljø.»
– Tror dere Mathilde kan ha rett i dette?

Ifølge Basse er Narko-Kjell «kanskje den som aller mest trenger en venn som kan passe på seg.»
– Er dere enige?
– Tror dere Basse er glad i ham? Begrunn svaret.
– Hvordan tror dere det er å være Basse?

Basse sier at han tror at Narko-Kjell iblant lyver for seg selv.
– Er dere enige i at det går an å lyve for seg selv? Begrunn svaret.

– Hvem tror dere det er som kommer på slutten?
– Hvorfor tror dere at Basse bjeffer?
– Hva tror dere skjer videre?

4. Vurdering og avstemming:
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at sjetteklassingene skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

6. Evaluering av opplegget.

Til slutt kan dere med fordel snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med «stille lesesirkel». Vi setter også stor pris hvis du vurderer metoden ved å legge inn en tilbakemelding i boksen Lærerens vurdering.

7. Flere aktiviteter

På denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Et hundeliv.
En av oppgavene er en tegnekonkurranse der elevene oppfordres til å tegne en tegning av en hund, et kjæledyr eller et annet dyr de kjenner godt og sende tegningen inn til oss. Vi kårer da fem vinnere som får en bokpakke i posten. Fristen for å sende inn bidrag til konkurransen er 5. november.

Flere av aktivitetene som følger med Bokslukerprisen har en lav terskel og flere av dem kan gjøres i løpet av få minutter.

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre og har laget en veiledning til elevene som finnes her. Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på 6. trinn.