Bjørn Ingvaldsen: Lydighetsprøven

FØR:
Klassesamtale.

Les ingressen og se på bokomslaget.

– Hvorfor tror dere at ingressen legger vekt på at historien om Alvis er en tenkt fortelling – ikke en sann historie?
– Gjelder det ikke alle tekstene i Boksluker-antologien?
– Hva tenker dere når dere ser på forsiden av boka?
– Hvorfor tror dere at forsiden er uten bilde?
– Hvilken stemning formidler bokstaver og fargebruk – skummel, morsom, spennende, trist, dramatisk?
(Hvis dere vil, kan dere lage en ny forside til boka og delta i konkurransen: les mer her)
– Hva tror dere en lydighetsprøve er for noe?

Bokslukerfiguren viser drama.
– Hvilke forventninger har dere til en drama-bok?
– Hva kjennetegner slike fortellinger, ifølge dere?
Sammenlikn ev. med de andre drama-tekstene i høstens Boksluker-antologi.

 

UNDERVEIS:

Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesingen, for eksempel midt på s. 81 (etter «Ja, sa jeg») eller etter noen minutter.

Skriv spørsmål til teksten ut ifra det dere har lest. Det kan være spørsmål som utdraget gir svar på, antyder svar på eller bare ting dere lurer på. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempel:

– Hvilken karakter er Alvis?
– Hvorfor vil de store guttene være ven med Alvis?
– Hvorfor vil Alvis være ven med de store gutta?
– Hvorfor kjøper de is til Alvis?
– Hvorfor sier Alvis først nei og så ja?
– Hvorfor er det så mange korte replikker?

Alternativt kan de bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.
Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.

 

ETTER:

1. Litteraturintervju
Par som rullerer.

I forkant av litteraturintervjuet får elevene et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn tre supplerende spørsmål etter eget valg.

Forbered gjerne aktiviteten gjennom å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt går det an å bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmålflerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål slik Kverndokken foreslår i 101 måter å lese leseleksa på (Kverndokken 2012).

Et eksempel på spørsmålsark finnes her.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekt. Når de har funnet en partner skal elevene stille et spørsmål fra listen, og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra lista.

 

2. Velge spørsmål
Gruppearbeid.

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene gå i grupper for å diskutere seg frem til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppen kunne begrunne hvorfor de mener at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra Lydighetsprøven.

 

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Bruk spørsmåla fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg gjennom å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

 

4. Vurdering og avstemming:
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at sjetteklassingene skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?
Hvis dere har lyst, kan dere også se på en eller flere av de anmeldelsene som boka har fått på uprisen.no der den er anmeldt av elever på ungdomsskolen.

 

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

6. Evaluering av opplegget.

Til slutt kan dere med fordel snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med lesestopp og litteraturintervju. Vi setter også stor pris hvis du vurderer metoden ved å legge inn en tilbakemelding i boksen Lærerens vurdering.

7. Flere aktiviteter

På denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Lydighetsprøven.
En av oppgavene er en konkurranse der elevene oppfordres til å lage en ny forside til boken. Hvordan kan de få frem handlingen og stemningen i teksten? Hvilke personer bør være med på bildet? Hvilke farger? Hvordan kan de få frem hva slags bok det er? Hvordan gi leseren lyst til å lese boken? Vi kårer  fem vinnere som får en bokpakke i posten. Fristen for å sende inn bidrag til konkurransen er 12. november.

Flere av aktivitetene som følger med Bokslukerprisen har en lav terskel og flere av dem kan gjøres i løpet av få minutter.

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre og har laget en veiledning til elevene som finnes her. Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på 6. trinn.