Ekeberg skole, 6C, Oslo

Vi er 26 elever som danner 6c på Ekeberg skole. Vi er en gjeng med gutter og jenter som har mange forskjellige interesser. Nettopp det har gjort det så spennende å få mulighet til å være ressursklasse i Bokslukerprisen og kunne lese så mange ulike bøker. Å få helt nye bøker, og at flere leser de samme bøkene, gjør at vi får gode muligheter til å lære oss å diskutere litteratur som legger grunnlaget for våre anmeldelser. Det er gøy at vi får være med å påvirke neste års uttak, og det ansvaret tar vi på alvor!

Se også bloggen der sjetteklassinger på Ekeberg skole anmelder bøker de har lest.