Filmer om kritisk lesing

Ønsker dere å fordype dere i arbeidet med kritisk lesing, vurdering av litteratur og anmeldelser?

Da har vi laget tre filmer til dere som er lærere på Bokslukerprisen som tar opp dette på en grundig måte.
Filmen inneholder også konkrete forslag til hvordan man kan gå frem i dette arbeidet.

Kursfilmene er ved Guri Fjeldberg. Hun er litteraturkritiker med barn og unge som spesialfelt og har vært sentral i utviklingen av både Bokslukerprisen og en tilsvarende pris for ungdomstrinnet: Uprisen.

Vi håper dere vil se filmene og at de vil være til nytte i det videre arbeidet med prosjektet og med kritisk lesing.
Hvis dere har spørsmål eller tilbakemeldinger på filmene, håper vi at dere vil ta kontakt.

Film 1: Hvorfor så kritisk? Om litteraturkritikk. Ved litteraturkritiker Guri Fjeldberg. Tid: 12:36 minutter.

Film 2: Vurderingskriterier. Elevene skal vurdere bøkene ut ifra sine egne kriterier for kvalitet. Her snakker Guri Fjeldberg om kriterier og hvordan finne dem. Tid: 14:22 minutter.

Film 3: Skrivekurs. Hvordan skrive en anmeldelse på uprisen.no. Ved Guri Fjeldberg. Tid: 15:09 minutter.

Her er Guri Fjeldbergs anmeldelse av boka hun jobber med i skriverkurset (Film 3)