Gratangsbotn skole, Troms

2015-11-30 14.18.25

6. klasse ved Gratangsbotn skole

…består av en munter og kreativ gjeng på 15 elever. De går på en fådelt skole (1-10 klasse) sør i Troms Fylke. På vår skole har vi 88 elever. I vår lille, men aktive kystkommune er vi ca.1 200 innbyggere. I Gratangen har vi Nord-Norsk fartøyvernsenter, Hærens amfibiesenter, Gratangslaks, Gratangen Mekaniske industri (lager brøyteploger) og Morgans skip (Europas største mobile treskulptur). I fritiden driver noen av elevene med fotball, judo, hest, dans- og drama og musikkskole.
Helt fra man går inn inngangsdøren på skolen vår er det ikke tvil om at her fokuserer vi på lesing. Det første som møter deg er en stoooor boksøyle, fra gulv til tak, med kasserte bøker fra biblioteket, som endte opp som skulptur i stedet for på miljøstasjonen (gjenbruk). Vi har deltatt på lesegrupper (Damms leseunivers) jevnlig, vi har jevnlig lesekvart på vårt fine, nye kommunale bibliotek (som ligger i skolebygningen) og læreren leser høyt under lunchpausen. Vi har en årlig lesevake, hvor vi overnatter på forskjellige steder, men hele tiden med boka i fokus. Det blir gjerne valgt et tema/sjanger. I år har vi hatt «natt på museet», hvor vi fikk overnatte på Nord-Norsk båtmuseum. Koselig, og ikke minst spennende og skummelt….kunne virkelig noen av figurene/dukkene våkne til liv i løpet av natta….grøss og gru.
Elevene har vært veldig engasjerte under deltagelsen av Bokslukerprisen og gleder seg over å være en av juryklassene. Vi ser frem mot å motta bokpakken, og ta fatt på selve lesingen. Noen har ikke klart å vente, og har lest flere av bøkene allerede. Før jul vil vi ha en presentasjon av de nominerte bøkene til foreldre/foresatte på biblioteket- et bokbad. Lesevake i januar, samt lesing jevnt i skoletimer og hjemme, med jevnlige samtaler om det vi leser. Vi gleder oss.