Hvordan fremme lesing hos elevene? Et svensk perspektiv.

I Sverige har høstferien i uke 44 de siste årene blitt omtalt som leseferien. Skolverket har i den forbindelse laget en liste med generelle lesetips til svenske lærere og skoleledere. Dette mener vi er såpass konkret og relevant at vi har plukket ut noen av dem, tilpasset dem til norske forhold, og deler dem her med dere!

 

 1. Planlegg for lesefremmende aktiviteter sammen med skolebibliotekaren.
 2. Les ulike sjangre: poesi, drama, serier, grøssere, illustrerte bøker, og så videre.
 3. Samtal om tekster før, under og etter lesingen.
 4. Jobb med forfatterportretter og litteraturhistorie.
 5. Gjør elevene nysgjerrige på hva som skjer i nærområdet sitt. Les om det i aviser, tidsskrifter og i sosiale medier!
 6. Besøk et folkebibliotek i nærheten. Gjør det til en fast aktivitet?
 7. Ta kontakt med andre skoler i nærheten og spør hvordan de jobber. Lær av hverandre.
 8. Vær et lesende forbilde og fortell om din egen lesing. Hvilke bøker har vært viktige for deg? Hvilken romanfigur kjenner du deg igjen i? Les en bok mens elevene leser stille for seg selv. Oppmuntre dine kolleger til å gjøre det samme.
 9. Skap nye, stimulerende lesemiljøer, der elevene kan lese både alene og sammen med andre.
 10. Samarbeid med elevrådet og lag noen «leseregler» på elevenes premisser.
 11. Samarbeid med elevene for å planlegge leseplasser. Vil de sitte mykt og godt mens de leser? Eller vil de aktivere seg mens de leser/lytter til bøker, gjennom å henge i en ribbevegg i gymsalen, sitte på en pilatesball eller rusle rolig rundt?
 12. Bruk ukebrev, månedsbrev og skolens digitale plattform for å minne foresatte om behovet for lesing hjemme, samt informere om nærbibliotekets åpningstider.
 13. Ta kontakt med deres nærbibliotek og bli enige om hvordan dere kan legge til rette for et godt samarbeid.
 14. Still ut bøker, overalt! La de synes i klasserommet, på skolebiblioteket, i gangene, på toalettene og ved inngangen
 15. Les høyt for elevene på ulike måter og i ulike sammenhenger. I klasserommet, ja, men engasjer også hele skolens personell (vaktmesteren også) med en «leseflashmob», høytlesning for alle elevene over skolens lydanlegg, eller en samling i skolegården eller i gymsalen. Gjennom å lese høyt sammen og samtale om det som er lest vekker dere elevenes nysgjerrighet og underbygger forståelsen. Dere fremmer elevenes kreativitet, empatiforståelse og egne refleksjoner. Dere fremmer demokratiet og elevmedvirkningen ved å la elevene si sin mening om litteraturen.
 16. For å planlegge og strukturere høytlesningen kan man:

-bygge førforståelse hos elevene. Se på omslag, tittel, fargebruk, eventuelle bilder, kapitteloversikt, sideantall, les vaskeseddel, les om forfatteren og lukt på boka (jepp!) før dere leser.

-knytte teksten til elevenes egne erfaringer.

-oppsummere tekstens handling og innhold sammen med elevene.

-la elevene stille spørsmål. De kan spørre om hva som helst.

-stille egne spørsmål til elevene

-bruke ulike stemmer og kroppsspråk for å skape innlevelse

-koble estetikk, som dramatisering og bilder til det som blir lest

 

Håper dette kan være til inspirasjon til alle bokslukerlærere landet over!