Info til påmeldte Bokslukerprisen 2021/2022

Her følger litt info til lærere og bibliotekarer som er påmeldt Bokslukerprisen 2021/22

Utsendelse

Alle som meldte seg på innen fristen 15. juni skal nå ha mottatt materiell.
Bestillinger som ble registrert i august er sendt ut, og de siste pakkene vil bli levert i begynnelsen av uke 36.
Dersom hverken du eller skolens kontor har mottatt materiell, er du velkommen til å ta kontakt til troels@foreningenles.no. Så kan jeg spore sendingen.

Årets Bokslukerantologi har et opplag på hele 127 000, men samtlige papirutgaver av antologien er nå bestilt.
Skoler som ikke er påmeldt kan imidlertid delta i prisarbeidet digitalt, via bokslukerprisen.no.
Klikk HER for å opprette gratis tilgang til Klassens side.

Nett

Alle utdrag og lydfiler er lagt ut på nettsidene, bokslukerprisen.no, og ligger fritt tilgjengelig for alle.
Lydfilene ligger i høyre marg når dere klikker dere inn på boka. For elever som strever med å lese, er det mulig å låne hele lydboka hos NLB. Lydboka finnes også som punktskrift.

Plakater til de ti utdragene samt en samleplakat finner dere HER.

Siden utdrag og lydfiler ligger fritt tilgjengelig, kan elevene lese og lytte til utdragene, gjøre aktiviteter og delta på konkurranser uten å logge seg inn. De kan også allerede nå sende inn sine kommentarer/anmeldelser til utdragene fra egen pc.

Klassens side

Registrering av klassens stemmer er lærers ansvar og ligger bak innlogging.
Lærere som ble registrert ved påmelding skal ha mottatt en egen mail med brukeropplysninger.
Lærere som ikke ble registrert, kan opprette en bruker HER. Ved opprettelse vil dere motta en mail med innloggingsdetaljer (sjekk ev. søppelmappa).

Brukeropplysningene gir tilgang til Klassens side og gjør det mulig for dere lærere å registrere klassens stemmer. Fristen for å stemme over alle de ti utdragene er tirsdag 16. november.

Bokslukerprisen – en introduksjon

Det er laget en kort introduksjon til prosjektet som dere finner HER.
Introduksjonen inneholder en beskrivelse av prosjektet, forslag til oppstart og gjennomføring i klasserommet, informasjon om oppdraget som juryklasse m.m.

Vi håper at Bokslukerprisen vil bidra til leselyst og engasjement for lesing blant elevene dine og ønsker lykke til!

Beste hilsen,
Troels Posselt
Prosjektleder
Foreningen !les