Innledende opplegg

Forslag til innledende opplegg om litterær smak og kvalitet

Opplegget kan eksempelvis gjennomføres i forbindelse med at elevene introduseres til Bokslukerprisen.

1. «Hvilke bøker liker dere?»
Individuelt arbeid.

Be elevene tenke over hvilke bøker de liker, og hvorfor de liker akkurat disse bøkene.
NB: Det er viktig at det kommer tydelig frem at læreren er oppriktig interessert, og at elevene prøver å være så ærlige og presise som de klarer når de begrunner valgene sine.

Oppgaven kan konkretiseres på følgende måte:
– Be elevene lage hver sin liste over bøker de liker. Det kan være nye eller gamle opplevelser, romaner, fortellinger, tegneserier osv. Har de en favoritt?
– Be dem velge ut den eller de bøkene som de liker aller best og begrunne eller forklare – ev. skriftlig, hvorfor det er nettopp disse 3 bøkene, for eksempel, som ga dem de beste leseopplevelsene:
Hva er det som gjør at de har likt disse bøkene? Hvor viktig er handlingen? Er bøkene spennende? Morsomme? Gripende? Overraskende? Troverdige? Er det på grunn av personer man blir glad i, beundrer fordi de er annerledes, kule osv.? Er bøkene godt skrevet? Har de en god slutt? Annet? Er det noen som er skrevet av samme forfatter? Noen som er i samme sjanger?

Det går også an å be elevene skrive ned et par bøker som de har mislikt:
Hvordan er disse bøkene? Hva er det som gjør at de ikke har likt dem?

Det kan også være en god idé å be elevene tenke tilbake på bøker de har likt tidligere. Hvordan var disse bøker og hvorfor likte de dem? Har smaken deres endret seg?

2. Samtale i hel klasse om litterær kvalitet
Klassesamtale.

Be elevene dele favorittene sine med klassen. Skriv ev. titlene på tavla. Er det bøker som blir nevnt mange ganger, er det noen som bare få har klart å oppdage?

Snakk deretter om hva elevene synes kjennetegner gode bøker de har lest. De kan med fordel bruke begrunnelsene som de har notert i oppgaven over. Hva er det viktigste for at man skal lese og like en bok? Hvilken rolle spiller forfatteren, sjangeren, emnet/temaet, personene, handlingen, måten den er skrevet på?

På bakgrunn av samtalen forsøker klassen å bli enige om 5-10 punkter som kjennetegner en god bok for barn på mellomtrinnet. Er det andre kriterier enn da de var yngre? Hvordan tenker de seg at kriteriene er annerledes for ungdomsskoleelever? Lærer og elever noterer 5-10 punkter til senere bruk.

Til slutt kan elevene notere favorittbok, favorittforfatter osv. på et farget ark og henges opp på et egnet sted i klasserommet. La det være rom for å velge så mange forfattere og bøker som de vil. Det kan fungere som boktips for resten av klassen.