Introduksjon til Bokslukerprisen 2017-2018

Om Bokslukerprisen 2017-2018

Om antologien
Bokslukerantologien inneholder ti utdrag plukket fra de beste norske barnebøkene som har kommet ut det siste året. I utvelgelsesprosessen har vi brukt ressursklasser fra 6. trinn, og vi har dessuten lagt stor vekt på at bøkene skal stimulere leselysten til elevene som deltar. Det er ikke sikkert alle liker samtlige tekster, men alle skal finne noe de liker. Derfor spenner utvalget bredt og representerer ulike temaer, sjangre og målformer. Vi mener utdragene og samlingen som helhet vil engasjere leserne og tror tekstene vil skape diskusjoner i og utenfor klasserommet.

Bokslukerprisen.no
Alle utdragene er tilgjengelige i sin helhet på nettsiden bokslukerprisen.no. Der finner man også:
• Klassens side, der klassen avgir stemmene sine
• Lydfiler av utdragene
• Ekstra informasjon om forfatterne
• Linker til annet relevant stoff, videoklipp og musikktips
• Aktiviteter og konkurranser
• Mulighet til å legge ut anmeldelser av utdragene

Ekstramateriell
Med antologiene følger også: ti plakater, bokmerker til elevene og en kort lærerveiledning.

Avstemming
Det er helt avgjørende for prosjektet at klassen sier sin mening og stemmer over utdragene. Uten avstemming, ingen Bokslukerpris! Avstemmingen foregår på nettet, på den delen av bokslukerprisen.no som heter Klassens side. Siden administreres av læreren og er beskyttet av brukernavn og passord som er sendt til den e-postadressen som ble brukt i forbindelse med påmelding. Gå til bokslukerprisen.no, klikk på «LOGG INN» og tast inn ditt brukernavn og passord. Har du ikke mottatt en e-post med informasjon til innlogging, kan du selv registrere deg som bruker på bokslukerprisen.no. Ved spørsmål: kontakt Foreningen !les på troels@foreningenles.no.

Når elevene har lest og jobbet med ukens utdrag, stemmer de over utdraget.
Synes klassen at teksten er: Dårlig, passe bra, bra, veldig bra eller super?
Læreren markerer resultatet og begrunnelse på Klassens side. Skriv klassens kommentarer til utdraget og trykk på «SEND INN».

Den elektroniske avstemmingsformen er laget slik at klassen har mulighet til å endre på stemmene helt frem til slutten av aksjonsperioden. Dersom klassen for eksempel mente at den første teksten var «super», men etterpå har lest utdrag som de er enige om er enda bedre, kan klassen endre stemmen sin slik at det endelige resultatet avspeiler utviklingen.

Oppstart

Bokslukerprisen gjennomføres for et begrenset antall elever, og klassene som deltar er utvalgte. Det er avgjørende for prosjektet at elevene leser godt og sier sin ærlige mening. Det er derfor viktig at det legges til rette for en gjennomføring som på samme tid er både høytidelig og trygg og at elevene forstår at deres mening blir tatt på alvor.

For å gjøre det tydelig for elevene at de har fått et viktig oppdrag, foreslår vi at prosjektets oppstart markeres på en spesiell måte. Dette kan for eksempel skje gjennom å:
• invitere skolebibliotekaren eller en bibliotekar fra den lokale barneavdelingen til å være med og pakke ut antologiene og snakke litt om bøkene som er med
• invitere rektor til å si noen få og velvalgte ord
• annonsere at det er noe spennende på gang, gjøre klasserommet litt ekstra hyggelig og kalle frem elevene én og én for å motta pocketbok og bokmerke.

Året rundt med Bokslukerprisen

Aksjonsperioden strekker seg fra uke 35 til den avsluttes med utgangen av uke 45. Det betyr at klassen må avgi sin endelige stemme på alle de ti utdragene og at læreren må sende inn resultatet før fristen går ut søndag 12. november. De fem utdragene som får flest stemmer utgjør de fem superfinalistene til Bokslukerprisen.

Fem juryklasser over hele landet får deretter i oppdrag å lese disse super-finalistene fra perm til perm og kåre en vinnerbok. Vinneren av Bokslukerprisen offentliggjøres på Verdens bokdag, mandag 23. april 2018.

Bokslukerprisen i klasserommet – et forslag

En uke med Bokslukerprisen kan for eksempel se slik ut:

• Henge opp plakaten
Uken innledes ved at læreren henger opp den plakaten som hører til ukens utdrag.

• Førlesingssamtale om forventninger til utdraget

– Klassen snakker om omslagets bilde og tittel og anvender førlesingsstrategier for å snakke om forventninger til utdraget. Det kan også være en god ide å snakke om sjangerlogoen som hører til utdraget (eventyr, spenning eller liknende) og om temaene som tas opp i utdraget.

– Hvis læreren vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene, kan det være en fordel å være mer konkret og gi et kort handlingsreferat (uten spoilere), si litt om personene, ta opp vanskelige formuleringer eller begreper, dramatisere deler av teksten eller liknende.

• Utdraget leses

– Elevene kan få i lekse å lese eller høre utdraget på nettsidene, eller læreren kan velge å sette av tid til lesing av utdraget i timene, å spille av lydfilen i klasserommet, å lese teksten høyt for elevene osv. Elevene kan markere i teksten, notere på linjene etter utdraget eller i en loggbok, eller tegne underveis. Det kan også være en god idé å stoppe opp underveis for å snakke om hva som skjer og hva elevene tror vil skje og/eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som er vanskelige å forstå.

• Etter-lesing: opplevelse og mening

– Etter endt lesing kan elevene jobbe med å formulere opplevelsen sin i par eller grupper. De kan også få utdelt en post-it-lapp der de skal skrive hva de synes om utdraget, hva de synes var det beste ved utdraget, den beste begrunnelsen for hvorfor de likte eller ikke likte utdraget eller liknende. Lappene kan deretter festes på plakaten.

• Diskusjon og avstemming

– Utdraget diskuteres i klassen med tanke på å nå frem til en felles vurdering. Her er det spesielt viktig at rammene er hyggelige og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for den enkelte. Kanskje kan avstemmingen kombineres med en hyggelig avslutning på uken, f.eks. fredagskos med frukt, kake eller quiz. På noen skoler er det mulig å låne et annet lokale enn klasserommet som egner seg spesielt godt til diskusjon og avstemming for eksempel fordi det har et mer uformelt og hyggelig preg, er større enn klasserommet eller fordi det egner seg når elevene skal vise hva de mener om utdraget gjennom å forflytte seg i rommet (se beskrivelse av Streken i denne lærerveiledningen).

• Registrering av resultatet

– Helt til slutt føres avstemmingsresultatet inn på Klassens side og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Resultatet er synlig og viser progresjon samtidig som klassen har oversikten over resultatene.

Dette er bare forslag til hvordan arbeidet med Bokslukerprisen kan gjennomføres i klasserommet, og dere har helt sikkert egne ideer til hvordan dere kan få til høytidelige og hyggelige avstemmingssituasjoner med klassen deres. Det som er viktig er at elevene opplever at leseopplevelsen deres blir tatt alvorlig i et fellesskap og en sammenheng som er både lystbetont og hyggelig.