Juryklasse: Mære skole i Steinkjer

7. trinn ved Mære skole er juryklasse i Bokslukerprisen 2021/2022.

Vi gleder oss stort til å være juryklasse. Vi går til jobben med stor entusiasme og vi gleder oss virkelig til å gjøre denne viktige jobben på en god måte!

Mære skole ligger i Steinkjer kommune i gamle Nord-Trøndelag fylke. Vi er en middels stor skole, med 230 elever. På 7.trinn er vi 41 elever, som vi i hverdagen organiserer i A og B-klasse. Klassen er en aktiv klasse, og liker fysisk aktivitet godt. Ved oppstart av skoleåret var klassen på leirskole på Dovrefjell. Der gjennomførte vi bla topptur til Snøhetta. Ellers er elevene en svært grei klasse, som er opptatt av å være gode forbilder for resten av elevene på skolen, og skape et godt klassemiljø.

Elevene har spurt mye om bokslukerprisen, og vi har snakket mye om den i klasserommet. Elevene er veldig glade, og kanskje også litt stolte over å ha blitt trukket ut som juryklasse. De går til oppdraget med en tanke om at de gjør en viktig jobb. Klassen startet med lesing av bøkene i superfinalen i slutten av uke 1. Ettersom vi er et ganske stort trinn, fikk vi 17 eksemplarer av hver bok. Disse ble fordelt på elevene, og prosjektet var i gang. Elevene leser nå hver dag, både på skolen og hjemme. De skriver notater i leselogg underveis. Dette skal til slutt sammenfattes til bokanmeldelser fra trinnet vårt.

Vi gleder oss stort til å være juryklasse. Vi går til jobben med stor entusiasme og vi gleder oss virkelig til å gjøre denne viktige jobben på en god måte!