Lærerveiledning til Evighetsspillet

Av Hanne Gjerde Buch, illustrert av Jenny Synnøve Naustan

Før lesing

NB! Boken handler om Kian, som har mistet moren sin. Om du som lærer vet om noen elever som er i samme situasjon kan det være lurt å prate med dem på forhånd, eventuelt ta kontakt med foresatt og høre om dette kan være en trigger på noe vis.  

 Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.  

Gruppesamtale (4–5 elever) 

Se på forsiden med elevene og les deretter ingressen høyt.  

For å hjelpe elevene i gang med samtalene kan du stille følgende spørsmål: 
Hva legger dere merke til når dere ser på forsiden?
Hvilken stemning synes dere er mest tydelig når dere ser på forsiden: mystisk, spennende, skummel, morsom, rar, merkverdig eller kul? Andre ting? Hva er det som gjør at dere får den følelsen?
Hvem tror dere er på bildet?
Hvordan vil dere beskrive personen i illustrasjonen?
Hva synes dere om tittelen, Evighetsspillet? Hva tror dere en bok med denne tittelen handler om? 

Når dere har lest ingressen, kan dere snakke om følgende: 
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom forside, tittel og ingress?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Underveis  

Les utraget høyt for elevene eller lytt til lydfilen. Elevene kan ta notater underveis og notere steder i teksten de blir overrasket eller ekstra nysgjerrige.  

Etter lesing  

Skriv et sammendrag
Individuelt arbeid.  

Elevene bruker notatene de har skrevet til å skrive et kort sammendrag av utdraget. Du bestemmer hvor mange minutter elevene trenger til denne oppgaven.   

Sammenlikne sammendrag
Gruppesamtale.  

Når tida er ute og elevene har skrevet et sammendrag, skal de sette seg i grupper på 2–3 elever og sammenlikne det de har skrevet. Skriv opp følgende spørsmål de skal besvare på gruppa:   

Har de skrevet det samme?
Hva er eventuelt forskjellig?
Har de fått med det viktigste?
Hvis dere kun lyttet til lydfila: Hvordan er det å skulle skrive sammendrag av en tekst uten å lese – bare å lytte? 


Diskusjon i hel klasse
Klassesamtale  

La først elevene dele erfaringene med å skrive og sammenlikne sammendrag. Hvis dere lyttet til lydfila, kan elevene også snakke om hvordan de opplevde måten utdraget ble lest på. Snakk deretter om teksten med utgangspunkt i leseopplevelsen til elevene.   

I tillegg kan et eller flere av følgende spørsmål inngå i samtalen:  

Hva slags inntrykk får dere av Kian? 

Hvorfor starter boken med en politietterlysning på Twitter?   

Hva er grunnen til at utraget begynner med en situasjon dagen etter kapittel 1 starter, tror dere? Hav dere lest andre bøker eller sett andre filmer som begynner på denne måten?  

Politiet stiller faren til Kian veldig direkte spørsmål. Hvorfor det?  

Kian skrur ned volumet bare litt når faren ber ham dempe musikken. Hvilket budskap gir Kian faren sin da, egentlig?  

Hvem er Daniel, tror dere? 

“Ting blir ikke bedre av å stirre inn i en skjerm”. Enig? Uenig? Begrunn svaret ditt. 

Hva tror dere Kian egentlig vil at faren skal gjøre når han roper at han skal gå ut?  

Hva førte til at Kians bein ble “kraftløse”? 

Når på døgnet foregår handlingen i utdraget? 

Kian savner moren sin. Hvordan tror dere dette er? (Lærer, se innledende kommentar øverst i lærerveiledningen)  

Hva er det Kian tenker at “aldri mer skal skje”? 

Hvilke andre spill hadde Kian og moren latt seg inspirere av da de lagde Evighetsspillet?  

Hva får Kian til å gispe og sperre opp øynene?  

Hva tror dere skjer videre i boka? Dette kan gjerne være en egen skriveoppgave. 

 

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:  

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem.  

Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.  

Registrering av resultatet 

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.