Lærerveiledning til Fimbulvinter. Ragnarok 2

Av Odin Helgheim

Før lesing

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Tegneserien foregår i krysningen mellom norrøn mytologi og japanske tegneserietradisjoner. Bokens forside er spekket med liv, uttrykk, og følelsesladede ansikter. Bruk tid på å la elevene lese bildet og plukke ut noen elementer fra forsiden som de mener er interessante. Det er viktig også at de begrunner hvorfor de mener som de gjør. Du kan legge opp til at de skal skrive om sine forventninger til utdraget, kun med utgangspunkt i forsiden.  

Forslag til setningsstartere: 

Denne boken virker … (spennende, morsom, dyster, skummel, rar, ulikt annet jeg har lest)
Jeg syns den virker spennende fordi …
Jeg tror det er en tegneserie fordi …
Jeg liker/liker ikke bokomslaget fordi …
Jeg er nysgjerrig på å lese denne fordi …
Jeg tror den handler om …
Hovedkarakteren i boka tror jeg er …
Her tror jeg det er mye action fordi … 

Les ingressen høyt for elevene. Siden dette er en tegneserie, og bok nummer 2 i serien, er det til god hjelp for elevene at dere bruker tid på å sette dere inn i bakgrunnshistorien før elevene leser utdraget. 

 

Underveis 

 

Elevene leser utdraget stille for seg selv. Be dem kose seg med illustrasjonene, studere bilder og ansiktsuttrykk nøye, samt prøve å legge merke til humoren underveis.  

 

Etter lesing 

 

1. Læringssamtale 

La elevene fortelle en læringspartner om hva de syns om utdraget. Hver elev skriver ned det den andre forteller, og som de kan dele i klassesamtalen senere. Slik får de øvd seg på å fortelle om hva andre mener om en tekst og blir oppmerksomme på andres perspektiv.  

2. Gruppesamtale – forventning vs. erfaring

Elevene sitter i grupper på 3–4. Samsvarte forventningene de hadde til utdraget med det de leste? Oppmuntre dem til å forklare hvorfor det samsvarte/ikke samsvarte.

3. Klassesamtale 

Elevene deler først sin læringspartners synspunkter på utdraget med resten av klassen, deretter snakker dere om de ulike forventningene elevene hadde til tegneserien som kom frem i gruppesamtalen. Gjør elevene oppmerksomme på likheter og ulikheter i de forskjellige leseropplevelsene: Er det noe som er likt med det mange av dere tenker? Er det noe som er ulikt? Er det noe som skiller seg ut, som overrasker noen? 

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget: 

Hvordan vil dere sammenfatte hva som skjer i utdraget? Forsøk å si det med så få ord dere klarer.    

Hvordan vil dere beskrive landskapet i tegneserien? Hvor i verden tror dere dette foregår? 

Hva heter de ulike karakterene?  

Hva er oppdraget deres, og hvordan tror du de klarer å løse det?  

Hvordan vil du beskrive dialogen og tonen mellom de ulike karakterene (fiendtlig, morsom, mild, dramatisk)?  

Kan dere beskrive Loke-karakteren med fem adjektiv?  

Var det noen steder i utdraget som du syns var skummelt? Hvilke?  

Er det noe du syns var morsomt? I så fall hva?  

Har du hørt om noen norrøne guder fra før?  

Har du lest manga-tegneserier tidligere? I så fall hvilke? 

4. Vurdering og avstemming:

Klassesamtale 

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdragene. Bruk elevenes individuelle meninger/synspunkter fra punkt 1 til å sammenfatte en helhetlig vurdering fra klassen. Det er viktig at synspunktene begrunnes.  

Det må være lov til å både like og mislike utdragene hvis barna skal kunne løfte frem sine favoritter.  

Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten.