Lærerveiledning til Girlskate: Betongparken

Av Eldrid Johansen & Steffen R.M. Sørum, illustrert av Ingrid dos Santos

Før lesing

Klassesamtale og individuelt/gruppe 

Skriv tittelen «Betongparken», gjerne på grønntavle om du har, med 

kritt om tilgjengelig. La det høres litt at du setter i gang timens tema!  

Be elevene snakke seg imellom om tittelen, bokas omslag/illustrasjon og fargevalg, i læringspar eller i grupper på 3 -4 og ta utgangspunkt i spørsmål som: 

-Hva er det første dere tenker på når dere hører «Girlskate» og «Betongparken»? 

-Hva vil det si å være jenteskater i dag, tror dere? Er det annerledes enn for gutter? Eventuelt hvorfor? 

-Kanskje noen i klassen skater? Fortell!   

-Hva vil det si å skate i en betongpark?  

 

Ta en runde i plenum og hør hva de ulike gruppene tenker. Hva er likt? Hva er ulikt? Husk å 

oppmuntre dem til å begrunne sine påstander: 

– …fordi… 

– grunnen til at jeg mener det er at… 

– På bakgrunn av det jeg sa så… 

 

I slike samtaler er det viktig at du som lærer spiller på lag med elevene og er begeistret for elevenes 

innspill. Gjenta med oppfølgingsspørsmål «… så du sier at?» «…er det det du mener?» 

Repeter og resonner sammen med elevene. Spør gjerne andre om å gjenta elevenes resonnement 

eller om noen vil tilføye noe, med spørsmål som «Er du enig eller uenig? Begrunn», «Hva mener du 

om det?», eller «Hvorfor tror du det?» 

Slik kan du få elevene til å delta i videre diskusjon og oppmuntre elevene til å dele sine ideer, lytte til 

hverandre og eventuelt også endre sin tankegang. 

 

Les også ingressen, underoverskrifter og studer bilder/illustrasjoner før de leser hele teksten. Slik 

sikrer du at de unge leserne er godt påskrudde og får et større læringsutbytte av lesingen. 

Det kan også være lurt å be elevene fortelle om sine forventninger til teksten: «Hva tror du den 

handler om?» 

Underveis 

Forslag: 

(Velg ett eller flere av forslagene) 

– Sett strek under ord dere lurer på, eller liker 

– Marker et avsnitt, et sitat eller en setning du liker ekstra godt. Forbered deg på å begrunne hvorfor du liker avsnittet/setningen 

– Skriv ned, eller strek under alle ord du mener er viktige for å huske tekstens innhold mens du leser 

– Les og la assosiasjonene vandre fritt mens du leser 

Etter lesing 

Individuelt 

La elevene få tid til å samle notatene fra «underveis» i ett sammendrag med fullstendige setninger 

Gruppe/læringspar 

De elevene som ikke noterte noe mens de leste, kan dele sine inntrykk og tanker om teksten med en 

læringspartner eller en liten gruppe. 

Klassesamtale 

Ta utgangspunkt i elevenes notater/gruppesamtaler og gjennomfør en klassesamtale. 

På generell basis anbefaler vi at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen 

til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – kan gjøre det 

lettere for dem å relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i 

litteraturen. 

Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?», «hvordan forstår dere denne 

teksten?», «hva slags tekst er dette?» eller «hva tenkte dere mens dere leste teksten?» 

La deretter samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på 

elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. 

 

Videre kan mal for litteraturintervju benyttes i etterarbeidet.  

 

Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:  

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?  

– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?  

– Hva likte dere med utdraget fra Girlskate: Betongparken?  

– Og hva likte dere ikke?  

 Før dere stemmer, er det viktig at elevene får snakke om sin leseopplevelse og blir oppfordret til å begrunne synspunktene sine. Hvis du legger til rette for en hyggelig ramme for samtalen, blir det lettere for elevene å fortelle hva de mener om teksten.   

Når dere er ferdige med å vurdere, stemmer dere over utdraget i klassen. Synes elevene utdraget er dårlig, passe bra, bra, veldig bra eller super?  

Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten.   

Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.