Lærerveiledning til Gutta krutt og gledesdreperen

Av Alexander Istad, illustrert av Espen Meling Sele

Før lesing

Bokens forside er preget av action, frampek til hva som kan komme til å skje, en klar humoristisk tone og tre karakteristiske ansikt hos brødrene Alex, Nikk og Proffen. Bruk tid på å la elevene lese bildet og plukke ut noen elementer fra forsiden som de mener er interessante. Det er viktig også at de begrunner hvorfor de mener som de gjør. Du kan legge opp til at de skal skrive om sine forventninger til utdraget, kun med utgangspunkt i forsiden.

Forslag til setningsstartere:

Denne boken virker … (spennende, fin, actionfylt, morsom, dyster, skummel, rar, ulikt annet jeg har lest)
Jeg syns den virker spennende fordi …
Jeg tror det er en illustrert bok fordi …
Jeg liker/liker ikke bokomslaget fordi …
Jeg er nysgjerrig på å lese denne fordi …
Jeg tror den handler om …
Hovedkarakterene i boka tror jeg er …
Her tror jeg det er mye action fordi…
Bokens tittel forteller meg at…fordi….

Føy til eller ta vekk setningsstartere etter eget ønske/behov.

La gjerne elevene dele disse tankene med hverandre, enten før lesing eller etter lesing.  

Underveis

La elevene sitte og kose seg litt med dette utdraget. Det er mange finurlige vendinger og illustrasjoner som kan ha godt av å studeres nøye. De kan med fordel ha et oppdrag underveis med å forsøke å gjette hvor de tre brødrene befinner seg.

Elevene skriver ned fire spørsmål underveis som de kan stille hverandre etter lesingen.

Etter lesing

I læringspar eller i grupper på 3-4

Be elevene gjennomføre en litterær samtale i mindre grupper, med utgangspunkt i disse setningsstarterne:

Da jeg leste la jeg merke til…
-Jeg synes at…
-Jeg likte godt da…
-Jeg ble irritert over…
-Det gjorde inntrykk på meg at…
-Hvis jeg var…
-Jeg ble skuffet over…
-Jeg ble overrasket over…
-Slutten var…
-Fordi…

Eksempelvis:

-Da jeg leste la jeg merke til at rottene på illustrasjonen på side 146 spilte kort.
-Slutten på utdraget var spennende fordi de åpnet en dør ut som det stod «Morgendagen» på, og jeg vil vite hvor de kom ut.

Løft diskusjonen til klassenivå når du merker at summingen ebber ut eller går over i andre ting.

I læringspar

Elevene tar fram spørsmålene de skrev underveis og stiller dem til andre. Dette kan også gjøres skriftlig, ved at elevene bytter bok, og skriver svarene på spørsmålene i hverandres bøker.

Individuelt

Elevene tegner sin egen versjon av en situasjon fra utdraget. Det er lov å la seg inspirere av illustrasjonene i boka. Be dem om å begrunne valg av tegning.

«Fortellingens røde tråd»: La elevene forklare hva som skjer, ved hjelp av en tidslinje med stikkord og eventuelt enkle strektegninger.

Eleven kan lage personbeskrivelser av de tre brødrene Alex, Nikk og Proffen. Enten i form av tankekart, hel tekst eller med illustrasjon. Forsøk å få med både ytre og indre kjennetegn, slik dere blir kjent med dem i utdraget og på bokomslaget.

I hel klasse

Vurdering

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Likte dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene blir begrunnet slik at det kommer tydelig fram hva elevene mener om teksten. Tenk gjerne på hvordan du kan legge til rette for at elevene får lyst til å dele meningene sine om teksten.

Når dere er ferdige med å vurdere, stemmer dere over utdraget i klassen. Syns elevene at utdraget er dårlig, passe bra, bra, veldig bra eller super?

Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, registreres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen starter på neste utdrag i antologien. Da blir resultatene synlige og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.