Lærerveiledning til Hilda Humlevik og folka som forsvant

Av Irmelin Persdatter Gustavsen

 

Før lesing 

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.   

Hilda Humlevik og folka som forsvant  er en mystisk spenningsroman. Se på bokomslaget. Legg merke til tittelen på boka.  

 

Klassesamtale – jobb med bokas omslag, både foran og bak: 

Hvordan vil dere beskrive illustrasjonen? Hvilke detaljer legger dere merke til?
Tittelen på boka er Hilda Humlevik og folka som forsvant. Hva tenker dere er sammenhengen mellom tittelen og illustrasjonsbildet?
 

På baksida av boka står det:   

«Hilda Humlevik er klar for årets høydepunkt: sommerferie med mamma. Alt blir snudd på hodet når mamma forteller at de skal flytte til byen Søderdal sammen med Timian, den nye kjæresten hennes. Men det er noe rart som foregår i den nye byen. For hvem er den bleke mannen på trappa utenfor det nedlagte sanatoriet? Hva er det Timian skjuler på loftet i det nye huset i Kistegata? Og hvordan kan man egentlig få seg en venn når det er forbudt å le på skolen?»   

Har baksideteksten noe å si for hvordan dere oppfatter bokomslag og tittel?
Stemmer det overens med det dere tenkte, eller har oppfatningen av bokens handling endret seg? 

Læringspar  

Elevene leser ingressen individuelt, lukker deretter antologien og gjenforteller innholdet til en læringspartner. Eventuelt så kan de skrive gjenfortellingen sammen og dele med et annet læringspar.   

Underveis  

Les utdraget høyt for klassen eller lytt til lydfila.   

Etter lesing  

Klassesamtale om utdraget 

Snakk om utdraget og la elevene dele tankene sine.  

Litterære samtaler bør ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Still derfor åpne spørsmål til elevene slik at de selv kan formidle sine egne leseropplevelser. Med dette kan elevene få et eierforhold til bøkene og det kan øke motivasjonen til å lese mer.    

Begynn gjerne med spørsmål som:  

– Hva handlet dette om?
– Hva skjedde her? 

Dersom elevenes svar blir fulgt opp av en nysgjerrig og positiv lærer opplever elevene at leseropplevelsene deres blir tatt på alvor.  

Når elevene har fått muligheten til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, oppfordrer vi deg til å bruke teksten til å stille spørsmål som du tenker vil utvide elevenes forståelse av utdraget ytterligere.  

Her er noen forslag:  

Hva slags type er Hilda? Hva inntrykket deres av henne?  

Hva med moren?  

Hvordan er området de bor i beskrevet, sammenlignet med Søderdal, stedet de skal flytte til? Fortell, skriv eller tegn de to stedene slik dere ser dem for dere.  

Hva er en «tannkjøttruptur?  

Hva tror dere Hilda syns om morens nye kjæreste, Timian?  

Hva slags sommerferie ser Hilda for seg at hun og moren egentlig skal på?  

Hvor går årets sommerferie, tror dere?  

Kapittel to heter «Ikke gjør som mora di sier.» Hva syns dere om tittelen? Begrunn svaret deres.  

Hva skjer videre i fortellingen? Skriv videre. Samskriv gjerne med en læringspartner.  

 

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:  

Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende. Gjør gjerne litt ekstra stas på elevene dine denne gangen, siden det er det siste utdraget i høstens antologi.  

 

Registrering av resultatet 

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. La dette være godt synlig. Fristen for å registrere alle resultatene er 17.november.