Lærerveiledning til I natt er vi usynlige

Av Arne Svingen

Før lesing 

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.   

Klassesamtale 

Be elevene se på forsiden og snakk om hva de ser.  

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:  

– Hva ser dere på forsiden av boka? 
– Hvilke tanker får dere når dere ser på bildet? 
– Hva syns dere om tittelen  I natt er vi usynlige? 
– Hva kan en bok med denne tittelen handler om?  

Sjangeren er spenning/thriller 
– Hvilken sammenheng ser dere mellom sjanger og tittel? 
– Hvilke forventninger har dere til en spenningsbok? 
– Og hvilke forventninger har dere til utdraget fra I natt er vi usynlige?  

Dere kan også forberede lesingen gjennom å snakke om noen av disse ordene/frasene: Containerdykkingen, konturene, skammel, silhuetten, «en planke i ryggen», striglete og hviskerope.  

Underveis  

 Lytt til, eller les utdraget i fellesskap. Elevene kan også lese gjennom utdraget med en læringspartner. Oppmuntre dem gjerne til å lese annen hvert avsnitt, slik at de øver på leseflyt over tid. Mens de leser, kan de også sette strek under steder i utdraget hvor noe er ekstra spennende.   

Etter lesing  

Gjenfortelling i par eller liten gruppe 

Elevene snakker i læringspar eller grupper på tre–fire elever. De gjenforteller hovedtrekkene i handlingen til hverandre. Fordelen med at alle gjør dette er at de kan hjelpe hverandre med å huske og med å formulere egne setninger.   

Når du merker at det stilner ved bordene, kan du dele elevene inn i nye grupper på fire og ha en litterær samtale med utgangspunkt i følgende spørsmål:  

– Hvilket avsnitt syns dere er mest spennende? Er alle enige? 
– Er dere enige om hvilket avsnitt som er minst spennende? 
– Hvilke setninger/formuleringer har dere valgt å framheve? Har dere valgt de samme eller ulike setninger/formuleringer? 
 

Til slutt kan du snakke om spørsmålene i fellesskap og gruppene kan dele sine synspunkter med hele klassen.   

Forslag til utdypende spørsmål til utdraget som du kan ta opp med elevene:   

Hva slags inntrykk får du av de tre guttene? Hvorfor tar de seg inn i andres hus om natten?  

Hva er årsaken til å at de er ute alene om nettene?  

Hvorfor har Bishan lomma full av Snickers?  

Bishan, Anker og Jack er egentlig ikke venner. Hvorfor? Og hvorfor gjør de dette sammen? Lag ulike teorier sammen.   

Hvem er egentlig mannen som sitter rett opp og ned og sover med øynene åpne?  

 Avstemming i hel klasse 

Klassesamtale 

Utdraget blir diskutert i klassen med tanke på å nå fram til en felles vurdering:  

Liker elevene teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får snakke om sin leseopplevelse og blir oppfordret til å begrunne synspunktene sine. Hvis du legger til rette for en hyggelig ramme for samtalen, blir det lettere for elevene å fortelle hva de mener om teksten.   

Når avstemmingen er over, registrerer du resultatet på bokslukerprisen.no – Klassens Side.