Lærerveiledning til Jakob på vippepunktet

Av Nina Borge, illustrert av Tonje-Mari Clausen

Før lesing

Heng opp plakaten til Jakob på vippepunktet på et egnet sted i klasserommet. Husk at leselyst må skapes, og nå er dere i gang med Bokslukerhøsten! Hurra!

La elevene få noen minutter til å studere bokomslag, tittel og sjangerfigur og lese ingressen før dere snakker om forventninger til utdraget.

Det kan også være en ide å stille spørsmålet «Hva er en antologi?» for å bevisstgjøre elevene hva de faktisk holder i hånda nå. Noen for første gang.

Skriv deretter opp følgende spørsmål:

-Hvordan opplever dere Jakob slik han er illustrert på bokomslaget? Hva forteller ansiktsuttrykket hans?

-Flere vet kanskje hva de grønne og brune klossene på omslaget er hentet fra? Forklar og fortell.

-Hvilken stemning syns dere er mest tydelig i illustrasjonen?

Generelt sett er det en ide å «tømme omslaget for informasjon». La elevene fortelle fritt om alt de ser, hva de tror og hva de syns. Dette kan gjerne gjøres i grupper eller i læringspar. Det kan også være en skriveoppgave, med bruk av tankekart, nøkkelord eller hele setninger.

-Hva betyr det å være på vippepunktet? Forklar.

Dere kan også begynne med en idémyldring om å være stresset og det å «være på vippepunktet». Når kan du føle på det? Hva forbinder du med å vippe mellom to ting? Elevene kan dele innspill med en læringspartner før dere tar det opp i plenum. Det samme kan gjøres med begrepet vennskap, som er et hovedtema for dette utdraget.

Klassesamtale:   

-Har dere noen forventninger til utdraget?

-Hvor gammel er hovedpersonen i boka, tror dere? Begrunn svaret.

-Med utgangspunkt i ingressen, hva kan være årsaken(e) til at det blir mye kaos rundt Jakob, tror dere?

-Ava er Jakobs eneste skikkelige venn. Hva kan det fortelle om Jakob? Og hva kan det fortelle om de andre i klassen hans? Hva med Ava? Hva slags type kan hun være?

-Har dere lest bøker om vennskap før? I så fall hvilke? Likte du dem? Hvorfor/hvorfor ikke?

Underveis 

Les eller lytt til utdraget med hele klassen. Be gjerne elevene om å ha en blyant klar. Samtidig som elevene leser, kan de sette strek under setninger som de synes skaper dramatikk eller gnisninger mellom personene i historien.

Etter lesing 

Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på da de leste utdraget. På denne måten legger du til rette for at alle får en umiddelbar og god forståelse av tekstens innhold.

Individuelt

Personlig mening:

Be elevene ta stilling til utdraget:
– Likte du utdraget?
– Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

I gruppe

Del leseopplevelsen

Elevene jobber i grupper på 4–5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

Klassesamtale

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

Ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?», og la samtalen utvikle seg ved å bygge videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i samtalen om utdraget:

Hvem har jeg-stemmen i boka?   

Ava virker oppgitt da Jakob møter henne på morgenen. Hvorfor?

Hvorfor kommenterer Ava fottøyet til Jakob?  

Hvorfor står noen av ordene og setningene i kursiv?   

Hva slags førsteinntrykk får dere av Jakob og Ava?   

Kan du beskrive hvordan du ser for deg eplehagen?   

Hvorfor kaster Jakob et eple mot huset?

Eple-Hansen roper: «stopp med en gang!» De stopper ikke. Vil du ha stoppet? Hvorfor/hvorfor ikke?   

Hva syns dere om Lenas kommentar til Ava og Jakob på side 18?   

Hvorfor gliser Brage etter at en ball har truffet Jacob, tror dere?    

Hva slags inntrykk får dere av forholdet mellom Brage og Jakob? Begrunn svaret ditt.  

Lærer Frida virker oppgitt over Jakob. Hvorfor?    

På side 20 sier Jakob «Å, det er så typisk at jeg får skylda» Hvorfor?

Hva er en «syndebukk»?   

Klassen bråker ved oppstarten av timen. Hvordan er det for lærer Frida, tror dere? Hvordan reagerer hun til slutt?

Jakob liker å vippe på stolen. Kan dere trekke noen paralleller til bokens tittel her?

Hva er det Frida sier som gjør at Jakob sperre opp øynene?   

Hva betyr det å jobbe tverrfaglig?

Jakob mener han er god på én ting: Minecraft. Blir han glad for skoleoppgaven?

Hva kan dere om Minecraft? Hvorfor er det bra? Eventuelt ikke bra? Fortell!

Hvordan er Jakob å ha i klasse for de andre? Hva slags rolle har han? 

Hvordan tror dere det er å være Jakob i klasserommet?

Påstand: Jakob har dårlig selvtillit og føler utenfor fordi han er som han er. Forklar påstanden. Er du enig/uenig? Fortell.

Utenforskap er et annet viktig tema i boken, i tillegg til vennskap, skole/klassemiljø, familie og gaming. Hva betyr egentlig utenforskap?

Hvordan føles det for Jakob å alltid være den som må inn på et grupperom alene med en assistent, tror dere? Grei ut.

 

Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?

– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?

– Hva likte dere med utdraget fra Jakob på vippepunktet?

– Og hva likte dere ikke?

 

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får snakke om sin leseopplevelse og blir oppfordret til å begrunne synspunktene sine. Hvis du legger til rette for en hyggelig ramme for samtalen, blir det lettere for elevene å fortelle hva de mener om teksten.

Når dere er ferdige med å vurdere, stemmer dere over utdraget i klassen. Synes elevene utdraget er dårlig, passe bra, bra, veldig bra eller super?

 

Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten.

Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.