Lærerveiledning til Krypto: Dypfryst

Av Hans Jørgen Sandnes

 

Før lesing 

Bokens forside er preget av fantasy, frampek til historien, en klar stedsindikator og et imøtekomment ansikt hos hovedkarakteren Ophelia. Bruk tid på å la elevene lese bildet og plukke ut noen elementer fra forsiden som de mener er interessante. Det er viktig også at de begrunner hvorfor de mener som de gjør. Du kan legge opp til at de skal skrive om sine forventninger til utdraget, kun med utgangspunkt i forsiden.   

Forslag til setningsstartere:  

Denne boken virker … (spennende, fin, morsom, dyster, skummel, rar, ulikt annet jeg har lest)
Jeg syns den virker spennende fordi …
Jeg tror det er en tegneserie fordi …
Jeg liker/liker ikke bokomslaget fordi …
Jeg er nysgjerrig på å lese denne fordi …
Jeg tror den handler om …
Hovedkarakteren i boka tror jeg er …
Her tror jeg det er mye action fordi …
Jeg tror det som er fryst fast under isen er…fordi… 

Les ingressen høyt for elevene. Siden dette er en tegneserie, og bok nummer 5 i Krypto-serien, er det til god hjelp for elevene at dere bruker tid på å sette dere inn i bakgrunnshistorien før elevene leser utdraget. Det kan kanskje hende noen i gruppa har lest de andre og vil sette av litt tid på å forklare for resten hva de handler om?  

Litt bakgrunn til læreren:  

Ophelia flytter til den lille kystbyen Saltvik. Her skal hun bo med den nye fosterfamilien sin, den veldig blide og sporty familien Birken. Heldigvis treffer hun tidlig på naboen Bernard – han er fisker og deler Ophelias fascinasjon for undersjøiske vesener. Ophelia vil nemlig mye heller diskutere kryptozoologi enn å henge i en klatrevegg. Serien Krypto er en ny tegneserie skrevet og tegnet av Hans Jørgen Sandnes, som blant annet står bak illustrasjonene til de populære Detektivbyrå nr. 2-bøkene. www.gyldendal.no  

Underveis  

Elevene leser utdraget stille for seg selv. Be dem kose seg med illustrasjonene, studere bilder og ansiktsuttrykk nøye, samt prøve å legge merke til humoren underveis.   

Etter lesing  

Læringssamtale 

La elevene fortelle en læringspartner om hva de syns om utdraget. Hver elev skriver ned det den andre forteller, og som de kan dele i klassesamtalen senere. Slik får de øvd seg på å fortelle om hva andre mener om en tekst og blir oppmerksomme på andres perspektiv.   

Gruppesamtale – forventning vs. erfaring 

Elevene sitter i grupper på 3–4. Samsvarte forventningene de hadde til utdraget med det de leste? Oppmuntre dem til å forklare hvorfor det samsvarte/ikke samsvarte.  

Klassesamtale  

Elevene deler først sin læringspartners synspunkter på utdraget med resten av klassen, deretter snakker dere om de ulike forventningene elevene hadde til tegneserien som kom frem i gruppesamtalen. Gjør elevene oppmerksomme på likheter og ulikheter i de forskjellige leseropplevelsene: Er det noe som er likt med det mange av dere tenker? Er det noe som er ulikt? Er det noe som skiller seg ut, som overrasker noen?Er det store ulikheter i oppfatningen av utdraget i gruppa?  

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:  

Hvordan vil dere sammenfatte hva som skjer i utdraget? Forsøk å si det med så få ord dere klarer.    

Hvordan vil dere beskrive landskapet i tegneserien? Hvor i verden foregår dette? 

Hva heter de ulike karakterene?  

Hva er realistisk, og hva er ikke realistisk (fantastisk)?  

Hva er oppdraget her, og hvordan tror du de klarer å løse det?  

Hvordan vil du beskrive dialogen og tonen mellom de ulike karakterene (fiendtlig, morsom,mild, vennskapelig, dramatisk)?  

Kan dere beskrive Dalis-karakteren med seks adjektiv? Hva de andre karakterene?   

Hvor i utdraget finner du en spenningstopp?  

Er det noe du syns var morsomt? I så fall hva?  

Hva er en «aquator»?   

Har du lest lignende tegneserier før? Hvilke? Del med klassen!  

Vurdering og avstemming: 

Klassesamtale 

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdragene. Bruk elevenes individuelle meninger/synspunkter fra punkt 1 til å sammenfatte en helhetlig vurdering fra klassen. Det er viktig at synspunktene begrunnes.   

Det må være lov til å både like og mislike utdragene hvis barna skal kunne løfte frem sine favoritter.   

Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig? 

Registrering av resultatet 

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten.