Lærerveiledning til La skogen leve!

Av Nora Dåsnes

Før lesing

Klassesamtale 

Ukens tekst, La skogen leve! er en tegneserie. 

Tegneseriesjangeren er stor, og utdrag fem, fra Krypto: Dypfryst skiller seg en del fra denne tegneserien. Hvis du vet om elever i klassen som er godt kjent med tegneserier, kan det være en idé å be dem om å ta med et par eksempler på titler som de anbefaler. Alternativt kan du som lærer låne ulike eksempler på sjangeren og la dem sirkulere i klasserommet slik at elevene får se på ulike stiler.  

La skogen leve! er en frittstående oppfølger til Ti kniver i hjertet fra 2020.  

Snakk sammen om:  

– Er det elever i klassen som leser tegneserier? Hvilke?
– I hvilken grad kan tegneserier og grafiske romaner noe som annen litteratur ikke kan?
– Et hovedtema for tegneserien er klima og miljø. Hva vet dere om dette fra før? 

Heng deretter opp plakaten på et egnet sted i klasserommet og snakk om forsiden.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som: 

– Hva legger dere merke til på forsiden?
– Hvilken stemning synes dere er mest tydelig på bildet?
– Hvem tror dere er hovedpersonen?
– Hvilket inntrykk får dere av personen i midten av bildet?
– Hvordan forstår dere tittelen?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom tittelen og bildet på forsiden? 

Les ingressen og snakk om forventninger til utdraget. 

– Hva tror dere teksten handler om?
– Har dere noen gang hatt et fristed, som bare er deres?
– Hvilke forventninger har dere til utdraget? 

Utdraget er relativt lett å lese, men vær oppmerksom at teksten er med håndskrift. Vær vennligst også oppmerksom på at det ikke finnes lydfil til utdraget, pga. tegneserie-elementene. 

Underveis

Be elevene legge merke til følgende når de leser: 

– noe de synes er overraskende
– noe de synes er fint eller flaut 

Be dem også om å tenke igjennom stemningen i tegningene underveis, med et ekstra øye på fargebruk og ansiktsuttrykk.   

Etter lesing 

Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale 

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold. 

Min leseopplevelse
Individuelt arbeid. 

La elevene formulere hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene, gjerne skriftlig. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi. 

-Da jeg leste, la jeg merke til…
-Jeg synes at…
-Jeg likte godt da…
-Jeg ble irritert over…
-Det gjorde inntrykk på meg at…
-Hvis jeg var…
-Jeg ble skuffet over…
-Jeg ble overrasket over…
-Slutten var… 

Fordi… 

Eksempel: «Da jeg leste, la jeg merke til… at de tre vennene nok kjente hverandre godt… fordi de var ærlige med hverandre.» 

Del leseopplevelsen
Gruppesamtale. 

Elevene setter seg i grupper av 3-4 elever. 

Be dem dele tankene fra punkt 2 over. Først kan de si setningene de har laget og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. 

Samtale i hel klasse
Klassesamtale. 

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse. 

For å få til litterære samtaler som utvikler elevenes leseglede og engasjement for litteratur er det ofte en fordel å ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn derfor gjerne med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?» og la samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. 

I tillegg kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget: 

– Hvilket inntrykk får dere av Bao?
– Liker dere henne? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvilket inntrykk får dere av Tuva og Linnea? Hva med mattelæreren?
– Hvordan vil dere beskrive vennskapet mellom de tre jentene?
– Hva synes dere om skogen de leker i?
– Hva tenker dere temaene i boka? (Naturvern, aktivisme, samhold, elevrådssaker, relasjoner, vennskap) 
– Får dere inntrykk av at Tuva og Linnea er like engasjerte i miljøsaken for Bao? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan skal de klare å «la skogen leve»?
– Hvordan tror dere det går videre med jentene i historien?
– Hva synes dere om at teksten er skrevet for hånd? Hvorfor tror dere den er skrevet slik?
– Hvilke andre ting legger dere merke til i måten den er skrevet på?
– Hva synes dere om tegningene? Begrunn svaret. 

– Er det miljøsaker dere er villige til å kjempe for? Hvilke?
 

 Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre: 

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. 

Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende. 

Registrering av resultatet 

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.