Lærerveiledning til På Samme Lag

Av Ada og Andrine Hegeberg og Harald Rosenløw Eeg

Før lesingen  

Heng opp plakaten til På samme lag på et egnet sted i klasserommet.  

La elevene få noen minutter til å studere bokomslag, tittel og bokslukerfigur og lese ingressen før dere snakk om forventninger til utdraget.  

Bruk spørsmålene under som utgangspunkt for diskusjonene. Dere kan ha en klassesamtale, eller så kan elevene jobbe i læringspar. Ofte kan det være lurt å veksle mellom de to. 

Hva er det første du tenker når du ser på bokomslaget? Hvilke farger er brukt, og hvorfor tror du nettopp disse fargene er valgt?  

Landskapet i illustrasjonen viser fjell og en dal. Hva har dette med handlingen i boka å gjøre tror du?

Hvem er Ada og Andrine Hegerberg? Hvem tror du er Andrine, og hvem er Ada?  

Illustratøren har valgt å tegne dem smilende og fokuserte på ballen. De er glade for å spille sammen. I hvilke sammenhenger blir du glad av å gjøre noe sammen med andre?

 Øverst til venstre ser dere et emblem. Hva er et emblem og hva står de to A-ene for? 

Bokas tittel er «På Samme Lag». Hva er fordelene med å spille på et lag? Og finnes det noen ulemper?  

«Å være en del av en klasse er å være en del av et lag». Er du enig, eller uenig i påstanden? Forklar hvorfor. 

Jenter skal ha like muligheter til å drive med de samme aktivitetene som gutter, og omvendt. Er det slik i dag? Begrunn svaret ditt.

Hva betyr likestilling? Hva mener du om jente/kvinnefotball sammenlignet med gutte/herrefotball? Begrunn meningene dine. 

 

Underveis 

Les eller lytt til teksten sammen med klassen. Om du leser den høyt for dem, kan du selv vurdere om du stopper opp ved ord, faser eller setninger du tenker kan være lurt å diskutere eller oppklare etter stopp-tenk-snakk-prinsippet 

Elevene kan sette strek under alle navn på fotballspillerne de finner i teksten.  

 

Etter lesingen 

1. Snakk kort om teksten i hel klasse

Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på fra lesingen, slik at alle får en umiddelbar og god forståelse av tekstens innhold. La samtalen først være helt fri for rammer.  

2. Min leseopplevelse

Individuelt arbeid.  

La elevene formulere sin egen opplevelse av teksten, gjerne skriftlig. Her er noen forslag til setningsstartere:  

Da jeg leste syns jeg det var rart at … 

Det var spennende da … 

Jeg skjønte ikke helt hvorfor … 

Det var dårlig gjort av guttene å … 

Det var kult at … 

Jeg ble overrasket over at … 

Det virket urettferdig at … 

Oppmuntre elevene til å begrunne påstandene sine ved å følge opp alle med «fordi».  

Eksempel: «Det var kult at … Andrine og Ada spilte så bra sammen med guttene fordi de viser at jenter kan være like gode som gutter til å spille fotball».  

La elevene dele sine opplevelser med hverandre, enten i grupper på tre eller fire elever, eller felles i klassen.  

3. Klassesamtale

Ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?», og la samtalen utvikle seg ved å bygge videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. 

Du kan også ta utgangspunkt i ett eller flere av disse spørsmålene i klassediskusjonen:  

Hva tror du Andrine mener med at man får god kontakt med folk når man går med fotballsko?
Hvordan beskrives spillerne i ballbingen (s. 7)?
Hvilke kjente fotballspillere har guttene på draktene sine, og hvorfor tror du de har det?
Hvorfor slipper aldri Gerrard ballen av syne?
Hvorfor tror du Andrine holder ballen så hardt i hendene før hun spør guttene om å få bli med?
Andrine svarer «hvorfor det?» til noe en av guttene sier til henne. Hva er det gutten sier?
Hva tror du gutten som kalles «Bale» mener om kvinnefotball?
Hvorfor plasserer de Ada i forsvar?
Kan du beskrive opptakten til at Ada mister pusten i sammenstøtet med Pogba?
Hvorfor vil Bale ha frispark, og hvorfor tror du Salah ser ned i bakken når han nikker for å være enig med Bale?
Hvordan beskrives måten Andrine treffer leggen til Bale?
Hvordan beskrives nettet i målet når sola skinner på det? Finn det direkte sitatet.
Hva betyr annullert?
 

Hvor i utdraget finner du episoder som handler om like muligheter for jenter og gutter? Leteles sammen med en læringspartner før dere deler med klassen.

Hva tror dere skjer videre?  

 Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre: 

 – Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er viktig at synspunktene begrunnes slik at det kommer tydelig frem hva elevene mener om teksten. Tenk gjerne på hvordan du kan legge til rette for at elevene får lyst til å dele meningene sine om teksten.  

Når dere er ferdige med å vurdere, stemmer dere over utdraget i klassen. Synes elevene at utdraget er dårlig, passe bra, bra, veldig bra eller super? 

4. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.