Lærerveiledning til Portalpilotene – Det Første Oppdraget

Av Stian Gulli. Illustrert av Sigbjørn Lilleeng

Før lesing

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet. 

Gruppesamtale (4–5 elever) 

Se på forsiden med elevene og les deretter ingressen høyt. 

For å hjelpe elevene i gang med samtalene kan du stille følgende spørsmål:
Hva legger dere merke til når dere ser på forsiden?
Hvilken stemning synes dere er mest tydelig når dere ser på forsiden: mystisk, spennende, skummel, morsom, kul? Andre ting? Hva er det som gjør at dere får den følelsen?
Hvem tror dere er på bildet?
Hvordan vil dere beskrive personene i illustrasjonen?
Hva synes dere om tittelen, Portalpilotene – Det første oppdraget? Hva tror dere en bok med denne tittelen handler om? 

Når dere har lest ingressen, kan dere snakke om følgende:
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom forside, tittel og ingress?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Underveis 

Les utraget høyt for elevene eller lytt til lydfilen. Elevene tar notater underveis.  

Etter lesing

1. Individuelt arbeid

Elevene bruker notatene de har skrevet til å skrive et kort sammendrag av utdraget. Du bestemmer hvor mange minutter elevene trenger til denne oppgaven.  

 2. Sammenlikne sammendrag

Gruppesamtale.

Når tida er ute og elevene har skrevet et sammendrag, skal de sette seg i grupper på 2–3 elever og sammenlikne det de har skrevet. Skriv opp følgende spørsmål de skal besvare på gruppa:  

Har de skrevet det samme?
Hva er eventuelt forskjellig?
Har de fått med det viktigste?
Hvis dere kun lyttet til lydfila: Hvordan er det å skulle skrive sammendrag av en tekst uten å lese – bare å lytte? 

3. Diskusjon i hel klasse

Klassesamtale 

La først elevene dele erfaringene med å skrive og sammenlikne sammendrag. Hvis dere lyttet til lydfila, kan elevene også snakke om hvordan de opplevde måten utdraget ble lest på. Snakk deretter om teksten med utgangspunkt i leseopplevelsen til elevene.  

I tillegg kan et eller flere av følgende spørsmål inngå i samtalen: 

Melvin og Adi fant noen nøkler. Hvordan ser de ut, tenker du? Tegn dem gjerne!  

Hvem har jeg-stemmen i historien? 

Hvordan beskrives stemmen til Melvin da hodet løsnet fra skjelettet og rullet mot ham? 

Hvilken interjeksjon gjentas flere ganger? (s. 96) 

Hvordan beskriver Melvin hodeskallen? (s.97) 

Melvin forteller at Adi har «kort lunte». Hva betyr det? 

Hvorfor må Melvin hjem når klokka hans piper? 

Hvilke to adjektiver blir brukt til å beskrive gløden som lyser opp ansiktet til Adi? (s.101) 

Når på døgnet foregår handlingen i utdraget? 

Melvin blir redd og vil at Adi skal slippe nøkkelen. Hvordan beskrives pustevanskene han får? (s. 102) 

Hva tror dere skjer videre i boka? Dette kan gjerne være en egen skriveoppgave 

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre: 

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. 

Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

4. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.