Lærerveiledning til Sommer Med Jo

Av Kristine Rui Slettebakken

Før lesing

Heng opp plakaten til Sommer med Jo på et egnet sted i klasserommet.

La elevene få noen minutter til å studere bokomslag, tittel og bokslukerfigur og lese ingressen før dere snakker om forventninger til utdraget.

Skriv opp følgende spørsmål:

Hva er typisk sommer med bokomslaget?
Er det tilfeldig at det er en krabbe på illustrasjonen? Begrunn svaret ditt.
Hvilken stemning syns dere er mest tydelig på bildet?

Dere kan også begynne med en idémyldring om sommer. Hva er sommer for deg? Hva forbinder du med sommer? Elevene kan dele innspill med en læringspartner før dere tar det opp i plenum. Det samme kan gjøres med begrepet vennskap, som er hovedtemaet for dette utdraget.

Klassesamtale:

Hva forventer dere at utdraget handler om?

Er det Jo eller Frida som er hovedpersonen i boka, tror dere? Begrunn svaret.

Med utgangspunkt i ingressen, hvilke hemmeligheter tror dere Frida får greie på som hun ikke kan dele?

Kan vennskapet mellom Frida og Jo settes på prøve? Hva tror du vil skje?

Har dere lest bøker om vennskap før? I så fall hvilke?

Underveis

Les eller lytt til utdraget med hele klassen. Be gjerne elevene om å ha en blyant klar. Samtidig som elevene leser, kan de sette strek under setninger som de synes skaper dramatikk eller gnisninger mellom personene i historien.

Etter lesing

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på da de leste utdraget. På denne måten legger du til rette for at alle får en umiddelbar og god forståelse av tekstens innhold.

2. Personlig mening

Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:
– Likte du utdraget?
– Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

3. Del leseopplevelsen
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4–5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

4. Samtale og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.

Ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?», og la samtalen utvikle seg ved å bygge videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i samtalen om utdraget:

Hvem har jeg-stemmen i boka?

Snakk med elevene om språklige bilder i teksten. Hva betyr det «å ha øra på stilk», «ha en kvalm bølge i magen», «være svimmel i nøtta» eller «å sove som en stein»?

Hvorfor står noen av ordene og setningene i kursiv?

Hva slags inntrykk får dere av Geggen, faren til Jo?

Kan du beskrive hvordan du ser for deg hytta og omgivelsene rundt?

Hvordan tror dere Frida opplever krangelen mellom Tom og Geggen?

Hvor i teksten viser Frida at hun er nervøs morgenen etter krangelen?

Hvorfor tror dere Lars er så pågående overfor Frida?

Hva består samlingen til Lars av?

Hva syns Frida om Lars? Begrunn svaret ditt.

Hvorfor er Frida så opptatt av å gjøre ferien til Jo så bra som mulig?

Frida og Jo er bestevenner. Hva innebærer det å ha en bestevenn?

Kan man ha hemmeligheter for en venn?

 

5. Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?

– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?

– Hva likte dere med utdraget fra Sommer med Jo?

– Og hva likte dere ikke?

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får snakke om sin leseopplevelse og blir oppfordret til å begrunne synspunktene sine. Hvis du legger til rette for en hyggelig ramme for samtalen, blir det lettere for elevene å fortelle hva de mener om teksten.

Når dere er ferdige med å vurdere, stemmer dere over utdraget i klassen. Synes elevene utdraget er dårlig, passe bra, bra, veldig bra eller super?

 

6. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten.

Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.