Lærerveiledning til Sommeren alt skjedde

Av Iben Akerlie

Før lesing

 Heng opp plakaten til Sommeren alt skjedde på et egnet sted i klasserommet.   

La elevene få noen minutter til å studere bokomslag, tittel og bokslukerfigur og lese ingressen før dere snakker om forventninger til utdraget.   

Skriv opp følgende spørsmål:   

-Hva er typisk sommer med bokomslaget?   

-Hvorfor tror du det ligger to par sandaler i gresset? Begrunn svaret ditt.    

-Hvilken stemning syns dere er mest tydelig i illustrasjonen? 

-Kan «alt» skje på en sommer? Forklar.   

Dere kan også begynne med en idémyldring om sommer. Hva er sommer for deg? Hva forbinder du med sommer? Elevene kan dele innspill med en læringspartner før dere tar det opp i plenum. Det samme kan gjøres med begrepet vennskap, som er hovedtemaet for dette utdraget.   

Klassesamtale:  

-Hva forventer dere at utdraget handler om?  

-Hvor gammel er hovedpersonen i boka, tror dere? Begrunn svaret.    

-Med utgangspunkt i ingressen, hva kan være årsaken(e) til at Nora ikke kjenner mormoren sin, tror du?  

-Kan vennskapet mellom Nora og Abbas utvikle seg til noe mer? Hva tror du vil skje?  

-Har dere lest bøker om vennskap før? I så fall hvilke? Likte du dem? Hvorfor/hvorfor ikke?  

Underveis  

Les eller lytt til utdraget med hele klassen. Be gjerne elevene om å ha en blyant klar. Samtidig som elevene leser, kan de sette strek under setninger som de synes skaper dramatikk eller gnisninger mellom personene i historien.   

Etter lesing  

Snakk kort om teksten i hel klasse

Klassesamtale 

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på da de leste utdraget. På denne måten legger du til rette for at alle får en umiddelbar og god forståelse av tekstens innhold.  

Personlig mening

Individuelt arbeid. 

Be elevene ta stilling til utdraget: 
– Likte du utdraget? 
– Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?  

Del leseopplevelsen

Gruppesamtale. 

Elevene jobber i grupper på 4–5 elever. Be dem dele tankene fra punkt 2 over og deretter snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.  

Samtale og avstemming i hel klasse

Klassesamtale. 

Etter at elevene først har jobbet individuelt med å formulere sin egen leseopplevelse, og deretter prøvd ut og kanskje reformulert disse tankene i en mindre og trygg setting, kan elevene snakke om utdraget i hel klasse.  

Ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Begynn med spørsmål som: «Hva handlet dette om?» eller «hva skjedde her?», og la samtalen utvikle seg ved å bygge videre på elevenes svar – da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.  

 I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i samtalen om utdraget:  

Hvem har jeg-stemmen i boka?   

Snakk med elevene om språklige bilder og idiomatisk fraser i teksten. Hva betyr det «før du vet ordet av det»? Hvorfor heter der «å kjede seg i hjel»? Hvordan føler man seg når man «vrir på seg»? Hva med «inni meg bobler det»? Gå på jakt i teksten etter flere, eller lag en liste felles i klassen.   

Hvorfor står noen av ordene og setningene i kursiv?   

Hva slags førsteinntrykk får dere av mormoren når Nora og moren prater sammen?   

Kan du beskrive hvordan du ser for deg huset til mormoren?   

Hvorfor blunker moren som om hun har fått rusk i øyet?  

Hvor i teksten viser Nora overfor mormor at hun ikke vil være der?   

Hvordan tror dere mormoren føler seg da?   

Hva er det med navneskiltet Nora ikke liker? Hva liker hun?    

Er mormor flink med lillebror Thilo? Begrunn svaret ditt.   

Hvorfor har forfatteren skrevet at taket på rommet til Nora er hvitt? Er det viktig?    

Ingen hører på når Truls snakker om bitcoins? Hvorfor ikke?   

Hva er turnus? 

Moren kaller Nora for «spurven». Har dere noen kallenavn i familien? Blant venner? (OBS, lærer: Legg opp til hyggelige navn) 

Nora sier at det ikke er noe å gjøre hos mormor. Hjelp henne med å finne på ting å gjøre på landet på sommeren! Lag en felles liste.  

Nora har ingen venner. Hvordan føles det?  

Hva syns dere om meldingen Nora sender til moren sin? Begrunn svaret ditt.   

Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:  

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?  

– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?  

– Hva likte dere med utdraget fra Sommeren alt skjedde?  

– Og hva likte dere ikke?  

 

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får snakke om sin leseopplevelse og blir oppfordret til å begrunne synspunktene sine. Hvis du legger til rette for en hyggelig ramme for samtalen, blir det lettere for elevene å fortelle hva de mener om teksten.   

Når dere er ferdige med å vurdere, stemmer dere over utdraget i klassen. Synes elevene utdraget er dårlig, passe bra, bra, veldig bra eller super?  

 

 Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten.   

Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.