Lærerveiledning til Tankespinneren

Av Vibeke Koehler

Før lesing

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.  

Tankespinneren er en fantasyroman. Se på bokomslaget. Legg merke til tittelen på boka.

1. Klassesamtale – jobb med bokas omslag, både foran og bak:

Hvordan vil dere beskrive illustrasjonen? Hvilke detaljer legger dere merke til?
Tittelen på boka er Tankespinneren. Hva tenker dere er sammenhengen mellom tittelen og illustrasjonen?
 

På baksida av boka står det: (leses høyt for elevene)

«Anna må flytte til mormor og morfar når foreldrene får enda et jobboppdrag i utlandet og ikke vil ta henne med. Snart oppdager hun at mormor leder et hemmelig forbund av hekser og trollmenn, og Anna begynner på Ullenborg skole der hun skal lære magi. Problemet er bare at magien læres med tråder og strikking – det verste Anna vet! En dag får tankene hennes merkelige ting til å skje, og Anna begynner å lure på om det er noe galt med henne.»  

Har baksideteksten noe å si for hvordan dere oppfatter bokomslag og tittel?
Stemmer det overens med det dere tenkte, eller har oppfatningen av bokens handling endret seg?

2. Læringspar

Elevene leser ingressen individuelt, lukker deretter boka og gjenforteller innholdet til en læringspartner. Eventuelt så kan de skrive gjenfortellingen sammen.  

I ingressen står det blant annet at Anna møter «Hun-som-vokter-trådene» og «nornene». Forklar gjerne for elevene at forfatteren har hentet inspirasjon fra norrøn mytologi og at en «norne» er en mytisk figur. 

Underveis 

Les utdraget høyt for klassen eller lytt til lydfila.  

Etter lesing 

1. Klassesamtale om utdraget

Snakk om utdraget og la elevene dele tankene sine. 

Litterære samtaler bør ta utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Still derfor åpne spørsmål til elevene slik at de selv kan formidle sine egne leseropplevelser. Med dette kan elevene få et eierforhold til bøkene og det kan øke motivasjonen til å lese mer.   

Begynn gjerne med spørsmål som: 

– Hva handlet dette om?
– Hva skjedde her? 

Dersom elevenes svar blir fulgt opp av en nysgjerrig og positiv lærer opplever elevene at leseropplevelsene deres blir tatt på alvor. 

Når elevene har fått muligheten til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, oppfordrer vi deg til å bruke teksten til å stille spørsmål som du tenker vil utvide elevenes forståelse av utdraget ytterligere. 

Her er noen forslag: 

Hva er en vev, og hva var det første dere tenkte på da du leste ordet «LIVSVEVEN»? 

Hvordan forklarte mormoren livsvevens funksjon? (s.116) 

Teppet de går inn i fungerer her som en portal inn til en annen dimensjon, noe som er et godt brukt litterært virkemiddel i fantasybøker. Kjenner dere andre bøker med dette litterære virkemiddelet?   

Er det noe annet i utdraget til Tankespinneren som dere tenker er typisk for fantasy?  

Hva i utdraget syns dere er det mest dramatiske? Hvor vil dere si spenningstoppen er? 

Anna ser noen bilder av foreldrene sine inne i livsveven. Hva tror du bildene skal fortelle henne? 

Hekser og trollmenn er i eventyr og litteratur ellers ofte forbundet med det onde. Hvilken rolle i verden tror dere de spiller i Tankespinneren?  

Hva er en «cliff hanger»? Finnes det en «cliff hanger» i dette utdraget? I så fall hvor?  

 

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre: 

Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming i klassen.  

2.Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten.