Lærerveiledning til Trivselslederen

Av Marianne Kaurin

Før lesing

Klassesamtale og individuelt/gruppe

Heng opp plakaten til Trivselslederen på et egnet sted i klasserommet.

Skriv tittelen «Trivselslederen», gjerne på grønntavle om du har, med kritt om tilgjengelig. La det høres litt at du setter i gang timens tema!

Be elevene snakke seg imellom om tittelen, bokas omslag/illustrasjon og fargevalg, i læringspar eller i grupper på 3 -4 og ta utgangspunkt i spørsmål som:

-Hva er det første dere tenker på når dere hører «Trivselslederen»?

-Hva innebærer det å være Trivlselsleder? Kanskje dere har dette på skolen? Noen som er det, eller har vært det? Fortell?  

Ta en runde i plenum og hør hva de ulike gruppene tenker. Hva er likt? Hva er ulikt? Husk å

oppmuntre dem til å begrunne sine påstander:

– …fordi…

– grunnen til at jeg mener det er at…

– På bakgrunn av det jeg sa så…

I slike samtaler er det viktig at du som lærer spiller på lag med elevene og er begeistret for elevenes innspill. Gjenta med oppfølgingsspørsmål «… så du sier at?» «…er det det du mener?»

Repeter og resonner sammen med elevene. Spør gjerne andre om å gjenta elevenes resonnement eller om noen vil tilføye noe, med spørsmål som «Er du enig eller uenig? Begrunn», «Hva mener du om det?», eller «Hvorfor tror du det?»

Slik kan du få elevene til å delta i videre diskusjon og oppmuntre elevene til å dele sine ideer, lytte til hverandre og eventuelt også endre sin tankegang.

Les også ingressen før de leser hele teksten. Slik sikrer du at de unge leserne er godt påskrudde og får et større læringsutbytte av lesingen. Det kan også være lurt å be elevene fortelle om sine forventninger til teksten: «Hva tror du den handler om?»

Underveis

Elevene leser eller lytter til utdraget individuelt, med følgende lesebestilling:

«Les utdraget og tren på å gjenfortelle handlingen for en læringspartner.» Skriv dette opp på tavla, slik at det er godt synlig for alle når de er ferdig med å lese.

Etter lesing

I læringspar – grupper – plenum

Lukk boka og gjenfortell utdraget for hverandre. Øv på å lytte til hverandre, gi respons og hjelp hverandre med å formulere gode setninger. Elevene kan, etter å ha øvd muntlig, skrive gjenfortellingen, enten som samlet produkt eller hver for seg.

Legg gjerne opp til å dele i plenum. Sammenlign gjerne gjenfortellingene: Hva er likt/ulik? Hva har de valgt å legge vekt på i de forskjellige gjenfortellingene? Forstod alle utdraget på samme måte? Ja/nei?

 

Et slikt etterarbeid kan ta litt tid, men det kan sette elevene i stand til å forstå innholdet i utdraget svært godt. Videre kan du legge opp til en litterær samtale hvor elevene kan øve seg på å diskutere og argumentere i en litterær samtale med utgangspunkt i følgende formuleringer:

Det handler om…,fordi jeg tror at…

Jeg mener at det er…Grunnen til det er at…

Jeg vil hevde at…,fordi…

Jeg synes det virker som at…, fordi…

Min mening er at…Det henger sammen med at…

På den ene siden…, på den andre siden…

I teksten står det…Derfor må det være slik at…

På grunn av…oppfatter jeg at…

Noen eksempler:

«Jeg mener at det er Inken som skal søke om å bli Trivselsleder, og ikke Jasmin. Grunnen til det er at hun egentlig har veldig lyst, og at listen hennes har mange gode argumenter.»

«På den ene siden virker Alba veldig trygg på seg selv fordi hun tør å rekke opp hånden allerede første dag i klassen, på den andre siden virker hun veldig usikker fordi hun kanskje snakker på den måten for å dekke over at hun er litt redd for ikke å bli sett eller likt.»

Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?

– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?

– Hva likte dere med utdraget fra Trivselslederen?

– Og hva likte dere ikke?

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får snakke om sin leseopplevelse og blir oppfordret til å begrunne synspunktene sine. Hvis du legger til rette for en hyggelig ramme for samtalen, blir det lettere for elevene å fortelle hva de mener om teksten.

Når dere er ferdige med å vurdere, stemmer dere over utdraget i klassen. Synes elevene utdraget er dårlig, passe bra, bra, veldig bra eller super?

Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten.

Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.