Lærerveiledning til Udyr

Av Ingvild Bjerkeland

Før lesing  

Klassesamtale:  

– Studer omslaget. Hva legger dere merke til? (Skrift, elementer/ting, omgivelser)  

– Hva tror dere denne romanen handler om?  

– Hvordan passer tittelen «Udyr» til det dere tror om handlingen?  

– Hvilke forventninger har dere til en tekst som er omtalt som grøss?  

– Vet dere om andre bøker eller filmer som er grøssere?  

– Handlingen er dystopisk, altså at den er satt til en framtid hvor verden er ferd med å endres til det verre. Har dere lest andre bøker eller sett andre filmer som er dystopiske?  

Underveis 

 Dere kan gjerne lese utdraget høyt i klassen. Mens dere leser, kan elevene sette strek under ord eller setninger som er som er med på å skape spenning eller uhygge.  

Etter lesing 

I plenum/i grupper på 3-4

– Skriv opp ordene/setningene som elevene har plukket ut mens de leste på tavla/skjermen. Det kan for eksempel være: Kråkene, skrek hest, den døde kroppen, blod, skarpe kall, drept, dype spikertynne tannmerker, piggtråd, lange spisse tenner, «vi må løpe». Snakk i klassen om hvorfor og hvordan disse ordene er med på å lage spenning eller uhygge.  

– Finn eksempler i utdraget hvor verden beskrives dystopisk. Ligner det på andre dystopiske fortellinger du har hørt om?  

– Finn ett eller flere adjektiv til disse substantivene som gjør at de blir skumlere: blodet, kjøkkenkniven, udyret, pusten, havet, bondegårder, hånda og stemmen. La gjerne elevene finne flere substantiv som de kan kle på med flere adjektiver.  

 

Individuelle skriveoppgaver

– Skriv videre på utdraget  

– Plukk ut tre av ordene på tavla fra forrige oppgave og bruk dem i en annen spennende fortelling.  

– Skriv et dikt med grøss og/eller dystopi som tema.  

Vurdering og avstemming

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:  

– Hvordan var det å lese denne teksten? Var den lett å lese eller vanskelig å lese?  

– Hvordan svarte teksten til de forventningene dere hadde før dere begynte lesingen?  

– Hva likte dere med utdraget fra Udyr? Hva likte dere ikke?   

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får vurdert teksten og anledning til å begrunne synspunktene sine.   

Når dere er ferdige med å vurdere, stemmer dere.  

 

Registrering av resultatet

Når avstemminga er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.