Lærerveiledning til Ulv ulv

Av Elin Viktoria Unstad

Før lesing

Se på omslagsillustrasjonen.

Hva legger dere merke til?

Har noen opplevd å leve seg såpass inn i en bok at det nesten føles virkelig?

Liker dere å lese thrillere og grøssere? Hvorfor/hvorfor ikke? Har dere lest skumle bøker før? Hvilke? Noen du vil anbefale de andre?

Hva er det rødfargen skal forestille, tror dere? Hvorfor?

Har du noen gang blitt trist, redd eller skremt av å lese noe? Hvordan tror dere det blir med dette utdraget? Hvordan forventer dere å reagere?

Finn ut mer om denne forfatteren, Elin Viktoria Unstad. Hva slags bøker har hun skrevet tidligere? Hva tror dere at dere kan forvente av Ulv ulv ut fra det hun har gitt ut før?

Underveis

Slukk lyset, dra for gardinene, gå ned i kjelleren, sett på litt knirkete musikk lavt i klasserommet, skap litt skummel stemning eller ta med antologien i ut i skogen om dere har dette i nærhet til skolen og les. Be elevene sette strek der de tenker spenningstoppen er i utdraget.

Om du tenker at du vil lese utdraget høyt for klassen, så bruk hele deg, les med innlevelse, spenning og intensitet!

De kan også notere nøkkelord underveis.

Etter lesing

I hel klasse

Ta en runde på de ulike synspunktene på hvor spenningstoppen er. Noen som har ulike? Be dem forklare hvorfor de satt streken der de gjorde.

I gruppe

La elevene gjenfortelle handlingen til hverandre. Forbered dem på å velge ut det viktigste. Gjør det så kort som mulig, men ta med det som er nødvendig. Ta gjerne en samtale om hva som er nødvendig å ta med i en gjenfortelling av dette utdraget etter aktiviteten er avsluttet.

Påstand: «Varg er både tøff og redd på en gang.» Er dere enige eller uenige i påstanden? Begrunn svaret ditt og argumenter overfor gruppa.

Individuelt

La elevene lage sin egen overskrift til hvert avsnitt i teksten.

Hvis de noterte nøkkelord underveis kan de lage tankekart, kolonnenotat eller tidslinje.

I læringspar

Gi den ene eleven rollen som engel. Engelen skal kun lete etter positive ting ved teksten. Den andre er djevel og skal kun finne det som et negativt. La læringsparene diskutere og forsvare egne synspunkter.

Klassesamtale

Utdraget blir diskutert i klassen med tanke på å nå fram til en felles vurdering:

Liker elevene utdraget fra Ulv ulv? Hvorfor/hvorfor ikke?

Før dere stemmer, er det viktig at elevene får snakke om sin leseopplevelse og blir oppfordret til å begrunne synspunktene sine. Hvis du legger til rette for en hyggelig ramme for samtalen, blir det lettere for elevene å fortelle hva de mener om teksten.

Når avstemmingen er over, registrerer du resultatet på bokslukerprisen.no – Klassens Side.