Lærerveiledning til Villdyr

Av Håkon Marcus

Før lesing

Heng opp plakaten til Villdyr på et egnet sted i klasserommet.

– Les ingressen, deretter jobb sammen i par. Synes dere at denne fortellingen passer inn i sjangeren fantasy? Begrunn svarene deres.

– Kjenner dere til andre fortellinger, filmer, bøker eller TV-spill som passer inn i denne sjangeren? Hva er fellestrekkene for disse?

– Fortellinger i fantasysjangeren er veldig populære. Hva tror dere er grunnene til dette?

– Hva er forskjellene og likhetene mellom fantasy og science-fiction? Lag et venndiagram der du sammenligner de to sjangrene.

–Håkon Marcus er forfatteren av boka. Finn ut mer om ham.

– Studer omslaget: hva ser dere? Beskriv for hverandre hva dere ser og hvilke hint forsiden gir om hva som vil skje i fortellingen. Gir omslaget dere lyst til å lese utdraget? Husk å begrunne meningene deres.

– Hva tror dere kommer til å skje i fortellingen? Hvilke forventninger har dere til utdraget? Grei ut.

– Beskriv ansiktsuttrykkene til Embla på bildet. Hvordan virker hun? Hva med ugla? Hva forbinder dere med ugler? Hva slags assosiasjoner får dere når dere hører ordet ugle?

Underveis

La elevene lese utraget stille for seg selv eller sammen med en læringspartner. Du kan også lese det høyt for hele klassen, eller dere kan benytte dere av lydfilen på bokslukerprisen.no Be elevene notere seg når de tenker spenningstoppen i utdraget er.

Etter lesing

I læringspar

Sammenligne notater. Har dere lik spenningstopp? Finnes det flere? Hvorfor/hvorfor ikke? Løft dette gjerne i felles klassediskusjon og la noen elever dele med resten av klassen. Husk at det er lov, og noen ganger ønskelig, å være uenig.

Videre kan følgende spørsmål/oppgaver benyttes i etterarbeid med utdraget:

Hva slags inntrykk får du av Embla?

Hva tror du skjedde på den festen? Hva kranglet hun om med søsteren sin Hvorfor stakk hun av?

Hva betyr det å føle seg «brukt opp»?

Hvor foregår handlingen?

Ville du gått inn i skogen, slik hun gjorde?

Hva tenkte du da Embla hørte «ho» og så uglene?

Hvorfor løy hun og sa at pappaen hennes var der?

Hva er et tjern?

Hvor er Østmarka? Finn det på et kart.

Hva betyr det at mørket blir tettere?

Hva syns du om navnene Vevre og Riktor?

Hvorfor kan uglene være både mennesker og dyr?

Beskriv ordene demon og utenomjordisk.

Hvordan ser du for det at «Nattflygernes hus» ser ut?

Lag en tegning av ansiktene til Vevre og Riktor slik du ser dem for deg.

Hva tror du skjer med Embla da hun blir fylt av en pussig ro?

Hva var det første du tenkte da Embla hører en lyd langt borte?

Hvem er Mikael egentlig, tror du?

Hva er et visir?

Hva er det som Mikael kaller for revensbrann? Hvorfor lager han det?

Hvor ligger Lindeberg? Finn det på kartet.

Og hva med Vigelandsparken?

Kvitving og klan, hva slags assosiasjoner får du til de to substantivene?

Hvorfor skriver Michael plutselig i smerte, tror du?

En annen måte å gjennomføre en litterær samtale om utdraget på er å la elevene bruke følgende setningsstartere og dele sin leseopplevelse:

-Da jeg leste la jeg merke til…
-Jeg synes at…
-Jeg likte godt da…
-Jeg ble irritert over…
-Det gjorde inntrykk på meg at…
-Hvis jeg var…
-Jeg ble skuffet over…
-Jeg ble overrasket over…
-Slutten var…
-Fordi…

 Klassesamtale og vurdering

Til slutt kan dere gå til vurderingen og spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Når dere er ferdige med å vurdere, foretar dere en avstemming. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. La dette være godt synlig.