Lars Joachim Grimstad: Egoland

FØR:
Klassesamtale

Egoland er 3. (frittstående) bok om Finn Fahr og faren hans.
De to første bøkene heter henholdsvis Barna som forsvant og Solkongen.

– Er det noen som har lest eller hørt om disse bøkene?
– Hva betyr det for forventningene deres til boka?

Les ingressen høyt for elevene og be dem se på forsiden.
– Hvordan forstår dere tittelen, Egoland?
– Hvilke sammenhenger ser dere mellom tittel og ingress?

Sammenlikn forsiden med en eller flere av de andre tekstene som dere har lest i Boksluker-antologien.
– Hvilke likheter og ulikheter legger dere merke til?
– Hva synes dere om forsiden til Egoland?
– Hvorfor tror dere at er så mange illustrasjoner på forsiden?

Bokslukerfiguren viser humor, men boken inneholder elementer fra både humor- og spenningssjangeren.
– Hvilket inntrykk får dere av sjangeren når dere ser på forsiden?
– Hvilke illustrasjoner virker spennende og hvilke virker morsomme?
– Finner dere bilder som antyder andre sjangere, f.eks. romantisk, historisk, skummel, ekkel osv.?

Be deretter elevene legge bort antologien: Nå skal de lytte.

Gå deretter inn på bokslukerprisen.no og klikk på forsiden til Egoland.
Gjør klar til å spille av lydfilen til utdraget som ligger i høyremargen. Fortell elevene at de skal ta notater mens de lytter slik at de etterpå kan skrive et sammendrag av teksten.
Det kan også være en god idé å forberede elevene på at oppleseren bruker ulike stemmer og dialekter alt etter om han gir liv til fortellerstemmen, til statsminister Teddy Fahr eller til programlederen i Sommarkos.

 

UNDERVEIS:

La elevene ta notater til teksten mens de lytter til lydfilen.
Spill ev. av lydfilen to ganger.

 

ETTER:

1. Skriv et sammendrag
Individuelt arbeid.

La elevene skrive et sammendrag av utdraget på bakgrunn av notatene deres.

 

2. Sammenligne sammendrag
Gruppesamtale.

Når tiden er ute og elevene har skrevet ferdig sammendraget, skal elevene sette seg i grupper på 2-3 elever og sammenligne tekstene de har skrevet.

– Har de skrevet det samme?
– Hva er eventuelt forskjellig?
– Har de fått med seg det viktigste?
– Hvordan er det å skulle skrive sammendrag av en tekst uten å lese – bare lytte?

 

3. Diskusjon i hel klasse
Klassesamtale

La først elevene dele erfaringene med å skrive sammendrag i hel klasse.

De kan også snakke om hvordan de opplevde måten utdraget var lest inn på.

– Likte de måten teksten ble lest høyt på? Hvorfor/hvorfor ikke?

Snakk deretter om teksten med utgangspunkt i elevenes leseopplevelser. Still åpne og autentiske spørsmål og oppfølgingsspørsmål som bygger videre på elevenes svar. I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i samtalen:

– I hvilken grad minner Sommarkos om program dere har sett på TV?
– Hva er likt og hva er ulikt?
– Hvilket inntrykk får dere av statsminister Teddy Fahr?
– Tror dere han er en god statsminister? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan reagerer Teddy Fahr når programlederen forteller hvor populær han er?
– Hvorfor tror dere han reagerer slik?
– Mener dere at en statsminister skal gi folk det de vil ha?
– Hvorfor tror dere at politikere stiller opp i programmer som Sommarkos?
– Hadde dere hatt lyst til å prøve verdens største vannsklie?

Rett før Teddy Fahr setter seg i sklia, sier han: «Et lite skritt for mennesket[…]»?
– Er det noen som kjenner igjen dette sitatet? Fortell!
– Hvordan vil dere sammenlikne med det opprinnelige sitatet?
– Hva tror dere skjer videre i boken?

 

4. Vurdering og avstemming:
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at sjetteklassingene skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?

 

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

6. Flere aktiviteter

På denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Egoland. Flere av aktivitetene som følger med Bokslukerprisen har en lav terskel og flere av dem kan gjøres i løpet av få minutter.

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre og har laget en veiledning til elevene som finnes her. Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på 6. trinn.