Lesefrokost på Reier


Reier skole i Viken har satt i gang leseinitiativet Brød og bok. To morgener i uka kan elever på mellomtrinnet komme til skolen for å spise frokost og lese.

Brød og bok erstatter tidligere leksehjelp for elever fra 5.– 7. trinn. Mellom kl. 8.00 – 9.00 to dager i uka samles elever til frokost og lesing. Hva som leses varierer. Elevene kan lese barnebøker, artikler knyttet til noe faglig som skjer i klasserommet, eller i fagbøker. Det kan også være lesing i alle fag, og noen elever ønsker oppgaver som de kan lese og jobbe med på sikt. Det er høytlesing av en voksen og lytting til lydbok.

Vi kunne også tenke oss og starte små lesesirkler. Her kommer Bokslukerprisen-antologien godt med, sier lærer Eli Høgby Wilhelmsen.

– En dag i uka vil det også være mulighet for spill og litt andre aktiviteter. Vi ønsker flest mulig elever med. Tilbudet er nytt av året, så her håper vi på en utvikling underveis, legger hun til.

Tilbudet er bemannet med to assistenter og med støtte av RØRE-prosjekt i Viken, i tillegg til skolens ledelse.

– Vi er opptatt av at det skal være en hyggelig atmosfære. Vi skal spise, lese og prate sammen, sier Wilhelmsen.

– Vi vil gjøre lesing attraktivt og samtidig gi alle elevene våre fra 5.– 7. trinn en god, meningsfull og hyggelig start på dagen, forteller hun.

– Brød og bok høres ut som en perfekt start på dagen. Dette er et viktig og godt initiativ av Reier skole og vi håper det kan inspirere andre skoler til å gjøre noe lignende, sier prosjektansvarlig for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Christian Goveia Jacobsen.