Opplegg til Annenhver uke. Olivias liv

av Heidi Linde

FØR:

Klassesamtale.

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Se på bokomslag, tittel, ingress og bokslukerfigur og snakk om forventninger til utdraget.

Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:
– Hva legger dere merke til på omslaget?
– Hvordan vil dere beskrive de to ansiktene? Hva er likt, og hva er ulikt?
– Hvorfor tror dere forsiden er laget slik?

– Hvilke sammenhenger ser dere mellom forsiden og tittelen på boka?
– Er dere alltid den samme personen, eller blir dere påvirket av omgivelsene? Begrunn svaret.
– Hva tenker dere om å bo to forskjellige steder? Hvilke fordeler og ulemper kommer dere på?

Det står i ingressen at Olivia kommer til å oppleve hendelser som snur opp ned på livet hennes.
– Hva betyr det?
– Hvilke hendelser tror dere det kan være?
– Har dere noen gang opplevd å ha store forventninger og så skjer det noe som snur opp ned på alt?
– Har dere forslag til hvordan man kan takle dette på en god måte?
– Hva tenker dere når dere ser at bokslukerfiguren viser «drama»?
– Hvilke forventninger har dere til tekster i denne sjangeren?

Hvis du som lærer vurderer at utdraget kan bli en utfordring for elevene dine, er det en god idé å lese ingressen en ekstra gang med elevene. Det går også an å dramatisere deler av teksten
Endelig kan høytlesing eller bruk av lydfil være en god idé blant annet fordi det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå. Lydfilen finnes i høyremargen når dere går inn på utdraget fra Annenhver uke på bokslukerprisen.no

 

UNDERVEIS:

Leselogg.
Individuelt arbeid.

Be elevene notere tanker og spørsmål til teksten mens de leser, f.eks. på s. 103 i antologien.
Ta ev. utgangspunkt i ett eller flere av følgende punkter:

– Hvilket inntrykk dere får av Olivia
– Hvilket inntrykk dere får av klassemiljøet
– Noe dere synes er overraskende, virker rart eller ulogisk

 

ETTER:

1. Samtale om utdraget
Klassesamtale

Snakk om utdraget og la elevene dele tankene sine.

Vi anbefaler at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – gjør det lettere for dem å relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen.

Begynn gjerne med spørsmål som:

– Hva handlet dette om?
– Hva skjedde her?

Dersom elevsvarene blir fulgt opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, opplever elevene at leseropplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan for eksempel skje ved å la samtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål blir formulert (såkalt opptak og høy verdisetting).

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, anbefaler vi deg å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Olivia?
– Liker dere henne? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Tror dere hun liker å bli overraska? Begrunn svaret.
– Hvordan tror dere det hadde vært hvis hun hadde gått i klassen deres?

Et sted i teksten sier Olivia at det er foreldrene hennes skyld at hun har det som hun har det.
– Er dere enige i det?
– Synes dere det er greit å si det til foreldrene sine?
– Hvorfor tror dere at Olivia sier dette?
– Hvorfor tror dere Olivia kommer for sent på skolen de ukene hun har kortest vei?
– Hvilket inntrykk får dere av læreren, Rune?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom klassen og Rune?
– Hvordan synes dere de snakker med hverandre i klassen?
– Hvordan vil dere beskrive klassemiljøet?
– Hvorfor tror dere Susanne gråter?
– Synes dere synd på henne? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom Olivia og faren hennes, basert på utdraget?
– Hvordan vil dere beskrive stemningen Olivia er i på slutten av utdraget?
– Hva tror dere skjer videre?

3. Vurdering og avstemming:

Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at elevene skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?

 

4. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.