Opplegg til Blyanthjerte

av Elin Hansson

FØR:

Klassesamtale

1. Påstandsark
Individuelt arbeid

Del ut ark med påstander til diskusjon (se ev. ark til utdeling HER)

Elevene skal nå lese setningene, krysse av om de er enige eller uenige og forberede seg på å forklare hvorfor.

Påstander:

– Det er farlig å skate
– Noen øyne blir man aldri lei av å stirre inni
– Voksne er veldig glade i å snakke om jobben sin
– En ulykke kommer sjelden alene
– Rullebrett og skating er det samme
– Det er lett å snakke med gutter
– Å surfe er som å fly
– Det er best å ha venner på sin egen alder

Etter det individuelle arbeidet kan elevene eventuelt få diskutere meningene sine i små grupper på fire elever for å forberede klassesamtalen i punktet under.

2. Påstander i hel klasse
Klassesamtale

Som forberedelse til lesingen kan dere diskutere påstandene i hel klasse, der elevene begrunner synspunktene sine.

Det går også an å dramatisere deler av teksten for elevene, og lesingen kan selvfølgelig også forberedes ved å snakke om noen av ordene i teksten.
Det kan f.eks. være disse: fyrstekake (ingressen), svinser (54), kav (54), veggie-burger (55), molekylærbiologi (55), strime (57),og knusktørr (59).
Men det er også brukt en del språklige bilder i teksten som det er mulig å ta tak i f.eks.:
«Hjertet mitt hopper som en flodhest på en trampoline.», «Å surfe er å fly, på en måte» og «Det føles som om jeg har spist et helt glass med chili.»
(Dersom dere tar tak i disse formuleringene, går det ev. også an å la elevene få delta i konkurransen som finnes på aktivitetssiden.)


UNDERVEIS:

– Finn og marker de stedene i utdraget der påstandene dukker opp. Legg også merke til om det blir gitt en begrunnelse i teksten.

– Noter spørsmål til teksten dersom det er noe dere lurer på.

 

ETTER:

1. Samtale om påstander etter lesing
Klassesamtale

Gå igjennom påstandene på nytt og spør elevene om det er noen som har endret mening. Be elevene dele tankene sine.

– Hvorfor har de endret mening – eller hvorfor ikke?

 

2. Samtale om utdraget
Klassesamtale

Snakk deretter om utdraget og la elevene dele tankene sine.

Vi anbefaler at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – gjør det lettere for dem å relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen.

Begynn gjerne med spørsmål som:

– Hva handlet dette om?
– Hva skjedde her?

Dersom elevsvarene blir fulgt opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, opplever elevene at leseropplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan for eksempel skje ved å la samtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål blir formulert (såkalt opptak og høy verdisetting).

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, anbefaler vi deg å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Liv?
– Hvordan ser dere for dere at hun ser ut?
– Hvordan forstår disse setningene: «Hun leier meg bort til bordet akkurat som om jeg var en førsteklassing. Det brenner i kinnene mine.»?

– Hvilket inntrykk får dere av Frans?
– Danner dere dere et bilde av ham mens dere leser? Hvordan er dette bildet?
– Liker dere ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan merker dere at Liv liker Frans?
– Tror dere Frans liker Liv? Begrunn svaret.
– Er det forskjell på hvordan gutter og jenter viser at de er interessert?
– Hvordan forstår dere setningen: «Hjertet mitt hopper som en flodhest på en trampoline.»?
– Er det vanskelig å snakke med gutter?
– Hva er det Frans liker med surfing?
– Er dere enige med Frans?
– Er det andre aktiviteter som kan gi samme følelse?

Utover i samtalen begynner Liv å snakke om bestevenninna si, Ida.
– Hvorfor tror dere at hun gjør det?
– Hvilket inntrykk får dere av forholdet mellom Liv og Ida?
– Hvilke likheter og forskjeller er det mellom de to?
– Hvordan tror dere de supplerer hverandre?
– Hvilke likheter og forskjeller er det mellom dere og vennene deres?
– Hvorfor tror dere Liv sier at: «Det føles som om jeg har spist et helt glass med chili.»?
– Har dere spist chili noen gang? Hvordan føltes det?
– Tror dere at Liv har lyst til å lære seg å skate? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Hvorfor tror dere Frans sliter med å holde latteren tilbake når moren til Liv spør ham om rullebrett?
– Tror dere Liv er flau over moren sin? Begrunn svaret.
– Hender det at dere blir flaue over deres foreldre/foresatte?
– Hva gjør dere da?
– Hva tror dere Liv mener når hun sier at: «en ulykke kommer sjelden alene.»?
– Hva tror dere skjer videre?

 

3. Vurdering og avstemming:
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at elevene skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?

 

4. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

 

5. Evaluering av opplegget.

Til slutt kan dere med fordel snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med påstander som forberedelse til lesingen. Vi setter også stor pris hvis du vurderer metoden ved å legge inn en tilbakemelding i boksen Lærerens vurdering.


6. Flere aktiviteter

På denne siden finnes ekstra-oppgaver som tar utgangspunkt i utdraget fra Blyanthjerte

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre og har laget en veiledning til elevene som finnes her. Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på mellomtrinnet.