Opplegg til Kalde føtter, varme hjerter

 

FØR:

Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Snakk først om bildet på forsiden av boka, f.eks. med utgangspunkt i spørsmål som disse:

– Hva legger dere merke til når dere ser på forsiden?
– Hvor og når tror dere historien foregår?
– Hvilken stemning uttrykker omslaget?
– Hvilket inntrykk får dere av de to personene på bildet?
– Tror dere historien er fortalt hva jentas eller guttens synsvinkel? Fortell hva dere tenker.
– Hvordan forstår dere tittelen?

Les deretter ingressen

– Hvorfor tror dere Magnus gruer seg til leirskolen?
–  Tror dere han er den eneste i klassen som ikke gleder seg, eller tror dere det kan være noen i klassen som bare ikke forteller om dette, fordi de ikke tør?
– Hvorfor tror dere det er viktig for Magnus at Thea er med på turen?

Bokslukerfiguren viser forelskelse.
– Stemmer det med inntrykket dere får av omslaget og ingressen?
– Hva forventer dere av en bok om forelskelse? Snakk og skriv opp noen stikkord på tavlen.
– Hvilke andre bøker, film eller serier om dette temaet kjenner dere?
– Hvilke bøker om forelskelse og kjærlighet liker dere?
Lag en liste på 5-10 titler. Hvis dere sender inn listen til troels@foreningenles.no, deltar dere i konkurransen om å vinne en bokpakke.
– Tror dere at dere kommer til å like teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Utdraget er ganske lett å lese, og bildene kan dessuten støtte elevene når de leser.

 

UNDERVEIS:

Be elevene legge merke til følgende når de leser:

– noe de synes er overraskende
– noe de synes er fint eller flaut

 

ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. «Stille lesesirkel»
Gruppearbeid.

Elevene deles inn i grupper på 3-4 elever som skal samarbeide om å lage en «stille lesesirkel», dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke – bare skrive til hverandre.
Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og kan også skrive «Hei» øverst på siden, ev. etterfulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke at det er tale om en henvendelse og en reel utveksling av tanker og meninger mellom elevene i gruppen.
Elevene får nå 1-2 minutter til å skrive om leseopplevelsen deres. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på utdraget de har lest – helt uten å snakke. De bør få beskjed om å skrive med leselig skrift og bruke så mye av den tilmålte tiden som mulig til å skrive.
Når tiden er ute, skriver elevene ferdig den setningen de holder på med og sender deretter teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene leser det nye arket de har fått, skriver navnet sitt i venstre marg og får deretter 1-2 minutter til å reagere på naboens tekst: De kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tanke-rekke.
Etter tre gjennomføringer returneres arket til den som begynte med å skrive på det. Vedkommende leser tekstene og setter strek under en setning på arket – den som eleven synes er mest interessant og som han/hun har mest lyst til å diskutere videre i gruppen.
Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers snakke fritt om utdraget i noen minutter.

3. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen.
Sørg gjerne for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.
Følg opp samtalepunktene som nevnes ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Magnus? Liker dere ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva synes dere om Thea?
– Hva tror dere det er ved Thea som Magnus liker?
– Hvorfor tror dere Magnus er så opptatt av at de to sekkene skal stå inntil hverandre?
– Hvorfor er han så hemmelighetsfull? Hva tror dere Magnus er redd for? Fortell!

Magnus tenker at han kunne skrevet MAGNUS ELSKER THEA i støvet på bussen.
– Er dere enige – tror dere han kunne gjort det?
– Hva tror dere hadde skjedd da?

Ikke alle barn på barneskolen blir forelska, mens de fleste blir det på ungdomsskolen.
– Hvorfor tror dere at det er slik?

– Synes dere forelskelsen til Magnus er skildra på en realistisk måte?
– Hvilke andre tegn på forelskelse vet dere om?
– Har dere noen ansikter som dere kan beskrive helt nøyaktig, inni hodene deres?
– Hvorfor tror dere at klumpen i magen til Magnus blir en millimeter mindre?
– Hvilket inntrykk får dere av Leo, bestevennen til Magnus?
– Tror dere han vet at Magnus liker Thea?
– Hva tror dere Thea tenker?
– Tror dere at historien hadde vært annerledes hvis det hadde vært Thea som hadde vært forteller og forelsket? Hvordan tror dere det hadde blitt?
– Hva ville dere gjort hvis dere hadde vært veldig forelsket?
– Hvilke grunner tror dere man kan ha for å lese om forelskelse?
– Hvordan er denne teksten annerledes enn andre historier om forelskelse dere kjenner?
– Hva tror dere skjer videre?

4. Vurdering og avstemming:
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget.
I den forbindelse kan dere bruke ett eller flere av disse spørsmålene:

– Hva liker dere med utdraget?
– Hvorfor tror dere forfatteren har skrevet boka som utdraget er hentet fra?
– Hva kunne han ha gjort for å gjøre teksten bedre?
– Hva synes dere om illustrasjonene? Hvordan stemmer de med bildene dere får i hodet når dere leser teksten?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det må være lov å like og lov å mislike utdragene for at sjetteklassingene skal kunne løfte frem sine favoritter. Til slutt må klassen komme frem til et resultat når de stemmer over utdraget: Er teksten: super, veldig bra, bra, passe bra eller dårlig?

5. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon, samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

6. Evaluering av opplegget.

Til slutt kan dere med fordel snakke om hvordan dere opplevde å jobbe med «stille lesesirkel». Vi setter også stor pris hvis du vurderer metoden ved å legge inn en tilbakemelding i boksen Lærerens vurdering.