Opplegg til Mumiene våkner av Monika Steinholm

FØR:
Klassesamtale

Heng opp plakaten på et egnet sted i klasserommet.

Se på bokomslag, tittel og bokslukerfigur og les ingressen.
Snakk om forventninger til utdraget.
Samtalen kan konkretiseres med utgangspunkt i spørsmål som:

– Hva kjenner dere igjen på forsiden?
– Hvem tror dere er henholdsvis Markus, Sara og Rulle?

Markus, Sara og Rulle går i samme klasse, men er ikke venner i utgangpunktet og er ganske forskjellige.
– Hvilket inntrykk får dere av de tre personene på bildet?
– Hvilken stemning formidler omslaget – romantisk, spennende, skummel, ekkel, morsom?

Mumiene våkner er første bok i Ankh-serien.
– Hva tenker dere når dere hører tittelen, Mumiene våkner?
– Hva vet dere om mumier fra før?
– Hva tror dere teksten handler om?

Bokslukerfiguren viser spenning.
– Hvilke forventninger har dere til en spenningsbok?
– Får dere lyst til å lese utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?

Utdraget fra Mumiene våkner er ganske lettlest, men det er trolig en fordel om dere leser ingressen sammen før dere setter i gang med lesingen.
Hvis du vurderer at teksten kan bli en utfordring for noen av elevene dine, kan det være en fordel å være mer konkret og gi et sammendrag eller et kort referat (uten spoilere). Å dramatisere deler av teksten vil også kunne hjelpe elevene med å forberede seg på lesingen.
Snakk ev. med elevene om noen av disse ordene: involler (s. 7), organene (s. 7), anmerkning (s. 7), midjen (s. 13), festebolter (s. 16), potensielle (s. 17), give me five (s. 18).
Endelig kan høytlesing eller bruk av lydfil være en god idé blant annet fordi det gir deg mulighet til å stoppe opp underveis for å snakke om hva som har skjedd, hva elevene dine tror vil skje videre eller for å hjelpe med ord eller avsnitt som oppleves som vanskelige å forstå. Lydfilen finnes i høyremargen når dere går inn på utdraget fra Mumiene våkner her på bokslukerprisen.no

UNDERVEIS:

Be elevene notere i margen. Det kan være stikkord til:

– Noe de synes er vanskelig å forstå, virker rart eller ulogisk

– Når de synes at spenningen er på sitt høyeste


ETTER:

1. Snakk kort om teksten i hel klasse
Klassesamtale.

Gi elevene muligheten til å ta opp ting de lurte på mens de leste, slik at alle har en umiddelbar forståelse av tekstens innhold.

2. Min leseopplevelse
Individuelt arbeid.

La elevene fortelle hvordan de opplevde teksten ved hjelp av de faste uttrykkene under. Be dem velge ut noen av uttrykkene og fortsette setningene. Be dem også prøve å gi en forklaring ved å bruke ordet fordi.

a. Da jeg leste, la jeg merke til…
b. Jeg synes at…
c. Jeg likte godt da…
d. Jeg ble irritert over…
e. Det gjorde inntrykk på meg at…
f. Hvis jeg var…
g. Jeg ble overrasket over…
h. Slutten var…

Fordi…

Eksempel: Jeg likte godt da… roboten Trofast sa «Sannsynlighet lav» fordi det var morsomt at en maskin gjennomskuet Markus.
3. Personlig mening
Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:

Likte du utdraget? Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

4. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale.

Til slutt diskuteres utdraget i hel klasse med tanke på å nå frem til en felles vurdering:

Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Hvis mulig, kan det være en god idé å kombinere avstemmingen med en hyggelig avslutning på uken, for eksempel fredagskos med frukt, kake, quiz eller liknende.

6. Registrering av resultatet

Når avstemmingen er ferdig, føres resultatet inn på Klassens side på bokslukerprisen.no og på plakaten. Det er viktig å gjøre dette før klassen fortsetter med neste utdrag i antologien. Da blir resultatet synlig og viser progresjon samtidig som klassen har oversikt over resultatene.

7. Tegnekonkurranse: Tegn en mumie.

Etter å ha lest tittelen og sett på forsiden til Mumiene våkner, er det sannsynligvis mange elever som lurer på hvordan det går videre og om det blir flere mumier etter hvert. Det gjør det. Vi oppfordrer alle elever på 5. og 6. trinn til å tegne en mumie og delta i konkurransen. De kan hente inspirasjon på nettsidene, under menypunktet «Aktiviteter», men velger selv hvordan de synes deres mumie skal se ut. Tegningen lastes opp via aktivitetssiden eller sendes til Foreningen !les på troels@foreningenles.no. Vi håper på mange fine og kreative bidrag og premierer fem av tegningene med en bokpakke. Vinnerbidragene vil også bli publisert på våre nettsider.

Denne tegnekonkurransen er bare en av de mange aktivitetene som følger med årets prosjekt. På bokslukerprisen.no finnes ulike aktiviteter knyttet til alle de 10 utdragene som er med i antologien. Noen av aktivitetene har en lav terskel og kan gjøres i løpet av få minutter, mens andre med fordel kan inngå i et opplegg etter lesingen og munne ut i at elevene sender inn sine bidrag og deltar i konkurransen der de kan vinne fine bokpremier. I tillegg involverer flere av aktivitetene også andre fagligheter som for eksempel Kunst og håndverk eller Samfunnsfag.

Vi oppfordrer også elevene til å laste opp anmeldelser av bøkene som er med på årets Bokslukerpris på nettsidene våre. Hver måned kårer vi en anmeldelse som er spesielt presis, godt begrunnet eller velskrevet og sender en bokpremie til vinneren. Vi håper dere vil være med på å legge til rette for disse aktivitetene som har til hensikt å skape økt engasjement for lesing blant elevene på 5. og 6. trinn.